nieuws

Hoe overtuig je directie te investeren in talentmanagement?

Personeelsmanagement

Hoe overtuig je directie te investeren in talentmanagement?

Dat talentmanagement werkt in organisaties staat buiten kijf. Negen van de tien organisaties hebben het onderwerp hoog op de agenda staan. Maar hoe overtuig je de directie of hoger management ervan om er ook echt te investeren en tijd en prioriteit te geven aan talentmanagement? Met talentmanagement zorg je ervoor dat je binnen de organisatie […]

Dat talentmanagement werkt in organisaties staat buiten kijf. Negen van de tien organisaties hebben het onderwerp hoog op de agenda staan. Maar hoe overtuig je de directie of hoger management ervan om er ook echt te investeren en tijd en prioriteit te geven aan talentmanagement?

Met talentmanagement zorg je ervoor dat je binnen de organisatie de juiste medewerkers op het juiste moment op de juiste plaats krijgt. Dat levert over het algemeen tevreden, bevlogen en betrokken werknemers op, die uiteindelijk beter presteren. Voor deze kwalitatieve voordelen zijn directies echter niet altijd meteen warm te krijgen. Zij zijn ook geïnteresseerd in de meetbare resultaten. Wat levert een investering in talentmanagement nu daadwerkelijk op?

Effectieve business case in 4 stappen

De beste manier om directie of hoger management te overtuigen te investeren in talentmanagement is door een business case op te stellen over talentmanagement. Een business case die duidelijk de voordelen laat zien in termen van tijdswinst en kostenbesparingen.

Het maken van zulke business cases zit niet in de natuur van veel HR-professionals. We hebben het immers toch over mensen? Toch kun je juist door de ‘harde’ voordelen te laten zien directie en andere besluitnemers warm krijgen voor talentmanagement en voor zaken als medewerkerstevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid.

Begrip afbakenen en doelen bepalen

Maar waar voldoet een sterke business case aan? Allereerst is het belangrijk dat je het begrip talentmanagement duidelijk afbakent. Met welk onderdeel ervan wil je aan de slag gaan? Wie is je doelgroep binnen de organisatie? Moet jouw organisatie talenten aantrekken, juist ontwikkelen of aansturen? Bij het bepalen van deze doelstellingen is het belangrijk dat je rekening houdt met de strategie van de organisatie. Bestuurders willen namelijk dat HR-strategie beter aansluit op de organisatiestrategie dan nu het geval is, zo blijkt uit de Raet HR Benchmark 2014-2015.

Analyse maken

Als je de doelstellingen op een rijtje hebt is het tijd om een analyse te maken van de huidige situatie, een zogeheten IST-SOLL (kosten-baten) analyse. Hoe is het nu (IST)? Welke mensen werken er nu? Wat zijn de huidige knelpunten? En hoe moet het er in de toekomst eruitzien? (SOLL). Waar wil je naartoe en hoe moet dat er precies uitzien? Bij het vaststellen van de doelstellingen heb je dit al grotendeels beantwoord.

De toekomstscenario’s kunnen ook bestaan uit meerdere toekomstige situaties. Belangrijk bij het overtuigen van je directie is om ieder geval ook te laten zien wat er zou gebeuren als er helemaal geen actie wordt ondernomen.

Langetermijneffecten

Waar de directie natuurlijk vooral in geïnteresseerd is hoe lang het duurt voordat de investering in tijd en geld zichzelf heeft terugverdiend. Maar hoe maak je dat nu inzichtelijk? Bij talentmanagement draait het immers vaak om middelen waarvan het complete effect pas op de langere termijn blijkt.

Belangrijk is het daarom dat je het concreet onderbouwt met data. Daar bestaat speciale talentmanagementsoftware voor. Je kunt daarnaast bijvoorbeeld ook een workshop organiseren om te achterhalen hoeveel tijd verschillende medewerkers nu besteden aan processen rond talentmanagement. Hoe lang duurt het bijvoorbeeld voor een lijnmanager om een medewerker met langdurig verzuim of verlof te vervangen?

4 tips voor een sterke business case voor talentmanagement
Het stappenplan van Raet geeft nog vier extra tips voor het opstellen van een business case voor talentmanagement:

1. Richt je bij de business case vooral op de baten. Benadruk hierbij met name de kwantitatieve in plaats van kwalitatieve voordelen.

2. Schets nooit een te rooskleurig beeld van de kosten en baten. Het is beter om verwachtingen te overtreffen dan onder te presteren. Bovendien verlies je geloofwaardigheid als de opbrengsten tegenvallen.

3. Besteed voldoende aandacht aan de lay-out en presentatie van de business case. Kies eens wat anders voor de presentatie dan PowerPoint slides. Wees creatief. Gebruik bijvoorbeeld een keer Prezi in dezelfde stijl als het document.

4. Probeer al vroeg in het proces ambassadeurs te vinden en betrek hen bij het opstellen van de business case, zodat ze jouw enthousiasme kunnen verspreiden. De business case krijgt meer gewicht wanneer er meerdere positieve geluiden binnen de organisatie bestaan.

Lees het volledige stappenplan in het e-book van Raet: Hoe stel je een business case voor talentmanagement op?

DIT ARTIKEL IS TOT STAND GEKOMEN IN SAMENWERKING MET RAET

Reageer op dit artikel