nieuws

Heeft juf geen recht op pauze?

Personeelsmanagement

Heeft juf geen recht op pauze?

Juffen en meesters op de basisschool hebben in veel gevallen niet echt een lunchpauze. Hebben ze hier volgens de arbeidstijdenwet geen recht op?

Vakbond CNV wil dat het ministerie van Sociale Zaken ‘tussenschoolse opvang’ voor tussen de middag subsidieert.

“Net als de naschoolse opvang.” Dat zou 247 miljoen euro kosten.

Het is steeds populairder om de leerlingen te laten overblijven zodat ouders kunnen doorwerken. Leerkrachten hebben volgens het CNV recht op een half uur pauze tussen de middag.

“Schoolbesturen en werknemersorganisaties hebben de pauzeregeling in de cao op papier netjes geregeld en daarnaast hebben zij een helpdesk voor hulp bij hoe je dat organiseert”, aldus het CNV. Maar in de praktijk zorgt geldgebrek voor problemen.

Als scholen zijn overgegaan op een zogenoemd continurooster, waarbij de leerlingen op school blijven, eet de juf of meester bijna altijd met de leerlingen. Daarnaast moeten ze vaak ook nog toezien bij het buitenspelen.

Dit terwijl een pauze letterlijk volgens de Arbeidstijdenwet (ATW) is: ‘een periode van tenminste 15 achtereenvolgende minuten, waarmee de arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken en de werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de bedongen arbeid’.

In de ATW is een pauze van tenminste 30 minuten voorgeschreven bij diensten van meer dan 5,5 uur, waarbij die pauze overigens mag worden opgesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten. Bij een dienst van meer dan 10 uur moet de arbeid doorbroken worden door een pauze van tenminste 45 minuten. Ook die kan worden opgesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten. Afwijking bij cao is toegestaan, als de werknemer na een dienst van meer dan 5,5 uur tenminste een pauze van minimaal 15 minuten behoudt. Een pauze van minder dan vijftien minuten is geen pauze in de zin van de ATW en wordt derhalve als arbeidstijd aangemerkt.

Lees meer over pauzes en nachtdiensten in de PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel