nieuws

Regie over eigen ontwikkeling? HR merkt er nog bar weinig van

Personeelsmanagement

Regie over eigen ontwikkeling? HR merkt er nog bar weinig van

De werknemer roept wel dat hij de regie wil over zijn eigen ontwikkeling, maar actie ondernemen? Ho maar! Bijna een derde van de HR-managers vindt werknemers te passief. Wat zijn de oorzaken?

De Nederlandse werknemer wil steeds meer de regie over de eigen ontwikkeling, zo blijkt uit  het jaarlijkse HR Benchmark-onderzoek van Raet, leverancier van HR-cloudoplossingen en -diensten. Maar liefst 75 procent van de ondervraagden vindt het belangrijk om zelf de regie te hebben over een persoonlijk ontwikkelprogramma. Slechts de helft vindt echter dat hij hier voldoende ruimte en vrijheid voor krijgt. Raet voelde in totaal 1.146 Nederlandse werknemers, 506 HR-managers en 117 bestuurders uit verschillende branches aan de tand. Voor het oppakken van de eigen regie beschikt slechts 45 procent van de medewerkers over voldoende financiële middelen.

Lees ook: HR Trends 2016: talentmanagement

Regie over eigen ontwikkeling: te passief

Hoewel Nederlandse werknemers de regie willen over hun eigen ontwikkeling, nemen zij deze onvoldoende volgens de HR-manager. Bijna een derde (31%) vindt dat medewerkers onvoldoende tot actie overgaan. Volgens HR-managers zijn daar verschillende oorzaken voor.

  • De waan van de dag: volgens de meeste HR-managers (63 procent) komen medewerkers door alle drukte niet toe aan de eigen ontwikkeling.
  • De onbekendheid van de ontwikkelmogelijkheden: 35 procent van de HR-managers vindt dat de werknemer hiervan niet voldoende op de hoogte is.
  • Onvoldoende stimulans van de leidinggevende: maar liefst 32 procent van de HR-managers vindt dat leidinggevenden op dit vlak steken laten vallen.

Opvallend is dat bestuurders positiever zijn dan de HR-managers. Slechts een kwart (26 procent) van hen vindt dat medewerkers niet zelf de regie nemen.

Zie ook: Talentontwikkeling? 4 onmisbare succesfactoren

Cultuuromslag

“Wij zien deze behoefte aan regie bij medewerkers in alle branches steeds groter worden”, zegt Henk Jan van Commenee, productmanager talentmanagement bij Raet. “De regie voeren over persoonlijke ontwikkeling vergt een cultuuromslag, waarbij medewerkers zelf moeten nadenken over resultaten en persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk is het van groot belang dat personeel intrinsiek gemotiveerd is en betrokken raakt bij hun eigen groei en ontwikkeling. Aan HR-managers en bestuurders de taak om een koppeling te maken tussen de ontwikkelbehoeften van de medewerker en de strategische doelstellingen van de organisatie. Onbekendheid van de ontwikkelmogelijkheden bij medewerkers zorgt ervoor dat het pakken van eigen regie in de praktijk soms wat achterblijft.”

“Er liggen momenteel nog veel kansen bij organisaties wat betreft het promoten van ontwikkelmogelijkheden”, vervolgt Van Commenee. “Vandaag de dag is er een groot scala aan digitale ontwikkeltools die leren in eigen tijd efficiënter maken. Deze digitalisering zorgt ervoor dat medewerkers meer inzicht hebben in hun eigen ontwikkeling en écht de regie kunnen nemen.”

TIP: Hoe zet u talentmanagement in om de toekomstige personeelsbehoefte op te vullen? Bestel het boekStrategisch Talentmanagement van Boudewijn Overduin en Job Hoogendoorn. 

 

Reageer op dit artikel