nieuws

Opleiding? 80 procent personeel krijgt het niet

Personeelsmanagement

Opleiding? 80 procent personeel krijgt het niet

De meeste werknemers volgden de afgelopen jaren geen opleiding. Hoogopgeleiden en zzp’ers wel.

Inzetbaar blijven via scholing en ontwikkeling is met de huidige mismatch op de arbeidsmarkt meer dan ooit noodzakelijk. Maar als het gaat om medewerkers certificaten laten behalen of opleidingen te laten volgen, liet een groot deel van de werkgevers het afweten. 80 procent van de mensen in loondienst volgde de afgelopen drie jaar geen opleiding of behaalde geen certificaat. Ouderen, de kwetsbaarste groep werknemers, schoolden zichzelf met 14 procent nog het minst bij. Dat blijkt uit het nieuwste Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group onder ruim 7000 personen.

Employability ver weg

Natuurlijk valt er een hoop informeel te leren op de werkvloer. Toch lijkt een duurzaam inzetbare workforce voor veel werkgevers nog toekomstmuziek: slechts een op de vijf werkenden volgde de afgelopen drie jaar wel formele scholing.
Hogeropgeleiden (27 procent) en zzp’ers (22 procent) zijn relatief positieve uitzonderingen als het gaat om het volgen van opleidingen. Daarentegen zijn het met name de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt die juist géén opleiding hebben gevolgd, respectievelijk 86 procent van de werklozen, 88 procent van de laagopgeleiden en 86 procent van de 50-plussers.

Lees ook: Door opleiding minder ziek

Opleiding richt zich op huidige baan

De groep werkenden die vervolgens een opleiding volgt, kiest daar primair voor om additionele kennis en vaardigheden op te doen die hen meer waard maken voor het huidige werk. Opleidingen gericht op kennis en vaardigheden die mensen meer kansen bieden op de arbeidsmarkt of buiten hun vakgebied zijn door 32 procent gevolgd. Met name werklozen kiezen hiervoor (48 procent).
Het is volgens de onderzoekers zorgwekkend dat juist onder 50-plussers minder opleidingen gevolgd worden en dat dit ook de groep is die het minst kiest voor opleidingen die hun arbeidsmarktkans vergroten (29 procent). Overigens schijnen oudere werknemers vaker aan hun eigen employability te werken in de vorm van een tweede baan of als zelfstandige, zo bleek uit eerder onderzoek van TNO.
Daarmee behoort de inzet op het vergroten van employability van werknemers, zowel bij werkgevers als werknemers, nog lang niet tot de prioriteiten, evenmin als het inzetten op opleiden in algemene zin.

Moord en brand

Volgens Maaike Kooter, projectleider Employability bij Intelligence Group, is de uitkomst van het onderzoek opmerkelijk: ‘De mismatch op de arbeidsmarkt ontstaat vanwege het ontbreken van de juiste skills en opleidingen. Scholing is in deze snel veranderende arbeidsmarkt cruciaal om je arbeidsmarktkansen op peil te houden. Nu blijkt dat de overgrote meerderheid daar de afgelopen drie jaar niets aan heeft gedaan, is dat zorgwekkend voor de employability van de Nederlandse beroepsbevolking, maar ook voor werkgevers die moord en brand schreeuwen om vakmensen die ze niet kunnen vinden.’ (Bron: Intelligence Group)

Reageer op dit artikel