nieuws

SER: ‘Houd zieken aan het werk’

Personeelsmanagement

SER: ‘Houd zieken aan het werk’

Het aantal chronisch zieken in ons land zal de komende jaren flink toenemen. Het is hoog tijd om extra maatregelen te nemen, vindt de SER.

In een rapport dat vrijdag is gepubliceerd zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) dat het steeds belangrijker wordt om vroegtijdig maatregelen te nemen om chronisch zieken aan het werk te houden. De SER pleit voor een verbetering van kennis over arboregels en bestaande subsidieregelingen, “zodat de regels beter worden nageleefd en voorzieningen voor bijvoorbeeld werkaanpassingen vaker worden benut”. Kenniscentra, patiëntenorganisaties en bedrijfsartsen zouden werkgevers ook beter kunnen adviseren over de gevolgen van een chronische ziekte voor het werk.

Voorkomen dat zieken uitvallen

De adviesraad hamert verder op het belang van preventie. Bestaande instrumenten om arbeidsrisico’s in kaart te brengen moeten daarbij beter worden benut. Verder zouden bedrijfsartsen zichtbaarder moeten worden, bijvoorbeeld via de instelling van open spreekuren.

De SER verwacht dat het aantal chronisch zieken in Nederland stijgt van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030. “Nu al heeft ongeveer één op de vijf mensen in de beroepsbevolking één of meer chronische ziekten”, aldus de SER. ,,Dat zal de komende jaren toenemen, mede doordat steeds meer mensen langer doorwerken.”

De adviesraad wijst erop dat veel chronisch zieken momenteel gewoon aan het werk zijn, en dat het goed met hen gaat. ,,Maar de vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven. Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal. Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen uitvallen, want weer aan het werk komen met een chronische ziekte blijkt niet altijd gemakkelijk.” (ANP)

Reageer op dit artikel