nieuws

In 8 stappen een opleiding inkopen, volgen en evalueren

Personeelsmanagement

In 8 stappen een opleiding inkopen, volgen en evalueren

Een goede opleiding helpt om gestelde doelen te behalen. Die meetbare doelen moet u vooraf bepalen en tijdens het traject bij de hand houden om maximaal rendement te halen uit de opleiding.

Het lijkt zo simpel: u koopt een opleiding in en uw collega’s volgen die opleiding. Dat is het dan. Niet dus!

Als u opleiden serieus neemt, kijkt u eerst wat u wilt bereiken met het scholen van personeel. Vervolgens moet u uit het enorme aanbod nog de juiste opleiding kiezen. En om op langere termijn de kwaliteit te garanderen, zorgt u natuurlijk dat u van het allereerste begin tot en met de evaluatie bij het scholingstraject betrokken bent.

1. Stel verander- en opleidingsbehoefte vast

Het opleiden van personeel kan een onderdeel zijn van het strategische beleid van uw organisatie. In een andere situatie vraagt een medewerker mogelijk zelf om een opleiding. Of uw organisatie heeft behoefte aan scholing om bepaalde veranderingen door te voeren. Afhankelijk van de situatie bepaalt u de eisen waaraan de opleiding moet voldoen.

2. Kies opleidingsinstituut, opleiding en trainer

Het aanbod is enorm, hoe kiest u de juiste opleider? Uiteraard selecteert u opleidingsinstituten op prijs, locatie en bijvoorbeeld een keurmerk. Maar ook de ervaringen van anderen tellen mee. Het keurmerkinstituut Cedeo neemt die gebruikerservaringen mee bij het toekennen van een erkenning.

3. Neem contact op met opleider

Vraag een offerte aan bij meerdere opleidingsinstituten, maar bepaal zelf wat uw budget is voor de training, cursus of opleiding. Kijk niet alleen naar de prijs, maar neem ook bijvoorbeeld de locatie en het lesmateriaal mee in uw selectie.

4. Bereid deelnemers voor

Hoe beter u uw medewerkers klaarstoomt voor de scholing, hoe groter de kans is op succes. Leg in een opleidingsplan duidelijk de doelen vast, zodat deelnemers weten wat u van hen verwacht. Probeer concrete doelen te formuleren, die verder gaan dan ‘het behalen van het certificaat’.

Uitvoering van de training, cursus of opleiding

Als de medewerkers eenmaal begonnen zijn aan de opleiding, is het aan te raden om hierbij betrokken te blijven. Bespreek de doelen met collega’s, houd tijdens de opleiding een vinger aan de pols of de opleider zijn beloftes nakomt en informeer of de medewerkers tevreden zijn over de opleiding.

5. Zorg voor een goede afsluiting

Spreek met de opleider af dat deelnemers een certificaat van deelname krijgen na de opleiding. Dat geeft een tastbare herinnering. Ga sowieso met de medewerkers die de opleiding samen hebben gevolgd nog een keer om tafel om hun ervaringen en nieuwe kennis uit te wisselen.

6. Let op praktische waarde

Uw medewerkers hebben nieuwe kennis opgedaan, zorg ervoor dat zij die ook toepassen. Breng directie en management op de hoogte van de nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers, zodat die worden benut.

7. Evalueer resultaten

Pak het vooraf geformuleerde doel erbij en onderzoek of dat is behaald. Die doelen kunnen bijvoorbeeld zijn: minder verloop van personeel of minder ongevallen op de werkvloer. Dat zijn meetbare doelen die het nut van een opleiding onderschrijven.

8. Bied nazorg

Maak ook concrete afspraken over het natraject. Denk daarbij aan een terugkomdag of coaching van de opleider op de werkvloer.

Bijhouden

Leg het hele traject van de opleiding vast, zodat u in een later stadium kunt beoordelen of de opleiding nut heeft gehad. U weet nu uit ervaring wat de plus- en minpunten zijn van het opleidingsinstituut. Met die ervaringen kunt u een volgende keer uw keuze voor een opleidingsinstituut nog beter onderbouwen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Cedeo.

Reageer op dit artikel