nieuws

Demotie voor 1 op 25 medewerkers

Personeelsmanagement

Demotie voor 1 op 25 medewerkers

Een op de 25 werknemers die in 2016 ten minste twee jaar bij hun werkgever werkten ging in functieniveau omlaag. Dit betekent dat 4 procent van alle medewerkers in 2016 een teruggang in functieniveau heeft ervaren. Het betreft relatief vaak oudere medewerkers en medewerkers met een minder goede gezondheid.

Dat meldt het CBS op basis van gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. De analyse beperkt zich tot werknemers die al minstens twee jaar bij dezelfde werkgever werken.

 

Oudere werknemers gaan vaker in functieniveau omlaag

Oudere werknemers tussen de 55 en 65 jaar gingen twee keer zo vaak terug in functie als jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Hoe jonger medewerkers, hoe minder vaak zij teruggingen in functie. Jongeren maken tevens vaker promotie dan ouderen. Dit is echter logisch: “Ouderen hebben in hun langere loopbaan doorgaans al een hoger functieniveau bereikt en hun promotiemogelijkheden zijn daarmee minder geworden”, aldus het CBS.

Vaker demotie met een minder goede gezondheid

Werknemers met een minder dan goede gezondheid zijn relatief vaak terug in functieniveau gegaan. Van deze werknemers ging 5,8 procent in functie terug bij hun werkgever in de afgelopen twee jaar. Bij de werknemers met een (zeer) goede gezondheid was dit percentage met 3,6 procent lager.

Deeltijd versus voltijd

Tussen medewerkers die werkzaam zijn in deeltijd en medewerkers die een voltijdbaan hebben zit geen verschil in demotie. Bij een promotie bestaat er wel een aanzienlijk verschil tussen voltijd- en deeltijdwerkers. Van de mensen met een deeltijdbaan maakte 11 procent in de voorgaande twee jaar promotie bij het eigen bedrijf, terwijl dit bij voltijdwerkers met 20 procent bijna 2 keer zo veel was.

Ook medewerkers die werkzaam zijn bij grote(re) organisaties en medewerkers die een reorganisatie hebben meegemaakt, zijn relatief vaker in functie teruggegaan.

Tussen vrouwen en mannen zit geen verschil qua demotie. Mannen kregen echter wel vaker promotie. Ook als gecorrigeerd wordt voor voltijd en deeltijd werkzaam.

Tevredenheid en functioneren

Van de werknemers die qua functieniveau zijn teruggegaan, geeft 1 op de 4 zelf aan niet goed te functioneren. Gemiddeld geldt dat voor bijna 1 op de 6 werknemers. Ook zijn medewerkers die zijn teruggegaan in niveau minder tevreden met hun werk.

Tip: Lees het boek Demotie, het laatste taboe doorbroken

Reageer op dit artikel