nieuws

Basiscontract met arbodienst moet voor 1 juli geregeld zijn

Personeelsmanagement

Basiscontract met arbodienst moet voor 1 juli geregeld zijn

De Arbowet verplicht werkgevers ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. In 2017 werd de vernieuwde Arbowet ingevoerd. Voor 1 juli 2018 moeten werkgevers ook de laatste losse eindjes aan elkaar hebben geknoopt.

Elk bedrijf moet arbobeleid voeren. Een goed arbozorgbeleid beperkt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf en is preventief bij ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsuitval. Dit beleid moet worden opgesteld in samenwerking met de or of personeelsvertegenwoordiging.

Basiscontract met arbodienst

Werkgevers hebben nog tot 1 juli 2018 de tijd om een (verplicht) basiscontract af te sluiten met arbodienstverleners. Deze nieuwe verplichting uit de Arbowet komt voort uit het feit dat de overheid niet tevreden was over de bestaande contracten tussen werkgever en arbodienstverleners. Die contracten waren vaak onvolledig of bevatten maar weinig voorzieningen.

Minimale afspraken

Vandaar de introductie van het zogenoemde basiscontract. Daarin staat wat werkgever en arbodienstverlener minimaal met elkaar moeten afspreken. Met andere woorden: ze bevatten de rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor het basiscontract.

Onderzoek door Inspectie SZW

De Inspectie verricht onderzoek om een goed beeld te krijgen van de mate waarin werkgevers zich houden aan de per 1 juli 2017 gewijzigde Arbowetverplichtingen.

Naast het basiscontract met arbodienst, betreffen deze verplichtingen betere randvoorwaarden voor het functioneren van de bedrijfsarts, andere arboprofessionals en preventiemedewerkers. Daarnaast gaat het om een sterkere rol van de medezeggenschap, recht op een preventie spreekuur en een second opinion voor werknemers en handhaving van de verplichte melding van beroepsziekten.

Reageer op dit artikel