nieuws

Overuren zijn in Nederland heel gewoon

Personeelsmanagement

De balans tussen werk en privé slaat regelmatig door richting werk. Iets meer dan de helft van de Nederlandse werknemers maakt wekelijks overuren zonder daarvoor betaald te krijgen, zo blijkt uit onderzoek van ADP.

Overuren zijn in Nederland heel gewoon

Dit sluit aan bij het beeld in andere Europese landen, waar gemiddeld een nog iets hoger aantal mensen onbetaald overwerkt (60 procent tegenover 54 procent in Nederland). Gemiddeld zeggen Europese werknemers bijna vijf uur per week over te werken. “Ondanks de vele aandacht voor de risico’s van een te hoge werkdruk, maken werknemers dus op grote schaal uren in eigen tijd”, stelt HR-dienstverlener ADP in het rapport The Workforce View in Europe 2019. Daarvoor werden ruim tienduizend Europese werknemers bevraagd.

“Het is bekend dat veel werkgevers worstelen met de krapte op de arbeidsmarkt. Dat werknemers daardoor soms langer door moeten werken, past in dat plaatje”,  zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. “Veel werkgevers belonen hun personeel alleen niet voor het overwerk. Dit kan mogelijk ten koste gaan van de motivatie van werknemers, zorgen voor een hoger risico op een burn-out en een verminderde arbeidsproductiviteit. Een situatie die voor zowel medewerkers als werkgevers onwenselijk is.”

Nationaal Onderzoek

De cijfers zijn des te verontrustender in het licht van de uitkomsten van het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2019.  “Veel woorden, weinig concrete maatregelen”, concludeerden de onderzoekers Aukje Nauta en Cristel van de Ven. Ook met de autonomie van werknemers zit het niet goed, zo blijkt uit het onderzoek. In 2019 vindt 40 procent van de respondenten dat de meeste medewerkers in hun organisatie zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk uitvoeren. Dat was een jaar ervoor nog 47 procent.

De uitkomsten van het ADP-onderzoek vragen om actie, zegt Brand. Hiervoor zullen werkgevers en werknemers volgens hem samen een oplossing moeten vinden. “Dat kan bijvoorbeeld door repeterend werk deels te automatiseren of te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen werknemers zich focussen op hun toegevoegde waarde en werkgevers sturen op de kwaliteit van de output in plaats van gewerkte uren. Werk dat ertoe doet, zorgt daarnaast voor meer motivatie en betrokkenheid.”

Lees ook: Duurzame inzetbaarheid: veel woorden, weinig concrete maatregelen

Wie werken er over?
Medewerkers in het onderwijs werken het meest minimaal vijf uur per week onbetaald over (69 procent in de onderzochte Europese landen). In de sectoren IT & telecom en financiële dienstverlening worden de langste weken gemaakt. Respectievelijk achttien procent en zestien procent van het personeel in deze sectoren maakt wekelijks meer dan tien onbetaalde overuren. Duitsers werken het vaakst over: 71 procent van alle medewerkers geeft aan dit regelmatig te doen. Ook in Spanje en het Verenigd Koninkrijk wordt vaak ‘gratis’ doorgewerkt buiten de contracturen. Bijna een kwart van de medewerkers in het Verenigd Koninkrijk geeft zelfs aan wekelijks meer dan tien onbetaalde overuren te maken – ruim twee keer zoveel als de andere onderzochte Europese landen.
Reageer op dit artikel