nieuws

Werknemer bang voor burn-out, maar praat er liever niet over

Personeelsmanagement

Burn-out is het schrikbeeld voor een grote groep Nederlandse werkenden. Een op de zeven denkt op korte termijn uit te zullen vallen door mentale overbelasting. Ondertussen vinden Nederlanders het nog altijd knap moeilijk om te praten over geestelijke gezondheid.

Werknemer bang voor burn-out, maar praat er liever niet over

Uit onderzoek van HR-dienstverlener Tentoo blijkt dat bijna 15 procent van de werkende Nederlanders vreest binnenkort een burn-out te krijgen. Onder werknemers die jonger zijn dan dertig jaar ligt dat percentage met 16,2 procent nog hoger.

De onderzoekers leggen een verband met het feit dat veel werkgevers verwachten dat werknemers ook buiten werktijd bereikbaar zijn. Van de jonge werknemers zegt 41,1 procent dat bereikbaarheid buiten werktijd een vereiste is. Drie kwart ontvangt ook daadwerkelijk in de vrije tijd werkgerelateerde mails van zijn baas of collega’s.

Lees ook: In aantocht: het recht op onbereikbaarheid

Goed werkgeverschap

Werknemers nemen het hun baas in meerderheid kwalijk wanneer de grens tussen werk en privé wordt overschreden. 57 procent van de werknemers vindt het van goed werkgeverschap getuigen als er na werktijd niet gebeld of gemaild wordt over werk. 63,5 procent van de werknemers onder de dertig is het daarmee eens.

Lees ook: Goed werkgeverschap, wat is dat eigenlijk?

Het is alarmerend dat zoveel professionals bang zijn om overspannen te raken

Afspraken maken

Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo vindt dat werkgevers hun conclusies moeten trekken uit het onderzoek. “Het is alarmerend dat zoveel professionals bang zijn om overspannen te raken. Een burn-out duurt gemiddeld driekwart jaar en is natuurlijk een heel nare ervaring voor een medewerker. Het is raadzaam voor werkgever én werknemer om er samen alles aan te doen om een burn-out te voorkomen en bestaande klachten te verminderen. Vaak betekent dit: duidelijke afspraken maken en op een andere manier werken.”

Lees ook: De signalen en oorzaken van burn-out

Geestelijke gezondheid is taboe-onderwerp

Voor het maken van afspraken is open communicatie nodig. En daar blijkt het nogal eens aan te schorten. Uit Europees onderzoek van HR-dienstverlener ADP blijkt dat in Nederland ruim een kwart (28%) van de werknemers op het werk niet praat over mentale gezondheidsklachten. Bijna één op de vijf denkt dat de werkgever niet geïnteresseerd is in deze problematiek. Toont de werkgever wel belangstelling, dan denkt een derde dat de interesse slechts oppervlakkig is.

Lees ook: Werkgever wil zich bemoeien met privéproblemen werknemer

Overigens tonen Nederlanders daarmee nog opmerkelijk veel vertrouwen in het invoelingsvermogen van hun werkgever. In heel Europa denken twee op de drie medewerkers dat werkgevers niet geïnteresseerd zijn in de geestelijke gezondheid van hun medewerkers.

Problemen niet gemeld bij HR

Wanneer werknemers open kaart spelen over hun geestelijke nood, is HR meestal niet degene tot wie zij zich wenden. Goede vrienden op het werk en directe collega’s (beide 30%) worden het meeste genoemd als personen waar werknemers hun eventuele geestelijke gezondheidsproblemen aan zouden vertellen. Minder dan 10 procent zou naar HR of de directie stappen om deze problemen aan te kaarten.

Dit soort klachten zouden in feite gewoon bespreekbaar moeten zijn, net als fysieke ongemakken

Niks om je voor te schamen

“Stress, werkdruk en geestelijke gezondheid zijn onderwerpen die werknemers en werkgevers direct raken. Dit soort klachten zouden in feite gewoon bespreekbaar moeten zijn, net als fysieke ongemakken. Het is niks om je voor te schamen,” zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. “De communicatie rondom geestelijke gezondheidsproblemen blijft lastig. Het is voor managers en leidinggevenden in het bedrijf belangrijk om er alles aan te doen om een veilige omgeving te creëren, bijvoorbeeld door zelf ook meer open te zijn over dit soort thema’s. Op die manier ervaren medewerkers wellicht minder schroom en kunnen leidinggevenden tijdig deskundige hulp inschakelen als dat nodig is.”

Lees ook: Werkstress verminderen bij personeel: 7 tips voor werkgevers

Nederlanders minst gestrest

Van alle Europeanen kennen Nederlanders de minste werkstress. 42 procent zegt zich wekelijks gestrest te voelen. 8 procent gaat dagelijks gebukt onder werkstress. Ruim een op de vijf (22%) heeft nooit stress op het werk. Het Europese gemiddelde laat een veel somberder beeld zien. 62 procent van de Europeanen ervaart minstens wekelijks stress op de werkvloer, 17 procent zelfs dagelijks.

gezondheidsmanagement

Reageer op dit artikel