nieuws

Op weg naar een vitale organisatie

Personeelsmanagement

Transformeren naar een vitale organisatie is noodzaak voor elke werkgever die relevant wil zijn voor talent. Daarmee bewijs je je medewerkers en jezelf een dienst. Wat heb je daarvoor nodig? “Vooral het besef dat vitaliteit niet alleen in die ene medewerker zit, maar in de hele organisatiecultuur.”

Op weg naar een vitale organisatie

De voordelen van een vitale organisatie zijn talrijk, zegt Nathalie de Jager, manager Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis. “Vitale medewerkers zijn gemotiveerd en productief. Ze verzuimen minder en hebben dus een positieve invloed op zowel de inkomsten als de kosten van de hele organisatie. Daarnaast is vitaliteit ook werkplezier. Dat zorgt voor meer betrokken medewerkers en voor tevreden klanten. Vitaliteit helpt je ook op de krappe arbeidsmarkt. Met goede arbeidsvoorwaarden kun je je onderscheiden van de concurrentie. Als je aandacht besteedt aan vitaliteit, zijn mensen meer betrokken en willen ze zich meer voor je inspannen.”

Invloed op leefstijl

De vergrijzing is volgens De Jager een andere belangrijke reden om werk te maken van vitaliteit. “Over twintig jaar is een derde van de bevolking chronisch patiënt. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van die ziektes leefstijlgerelateerd is. En de leefstijl is een factor waar je juist als werkgever veel invloed op kunt uitoefenen. Het is dus belangrijk om niet alleen naar 55-plussers te kijken, maar ook naar de 45-plussers van nu. In die leeftijdsgroep kunnen nu nog maatregelen worden genomen om leefstijlgerelateerde ziektes te voorkomen.”

Fysiek én mentaal

Werkgevers weten dat personeel hulpmiddelen nodig heeft om vitaal te worden en te blijven, constateert de Jager. “Er zijn inmiddels 157 cao’s waarin een budget is opgenomen voor duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld in de bouw en de transportsector. Zo’n budget is gemiddeld 706 euro per medewerker. Marktbreed gaat het om zo’n anderhalf miljard. Veel organisaties richten zich voor de besteding ervan vooral op loopbaanontwikkeling, terwijl bijna de helft van de medewerkers dat bedrag zelf wil uitgeven aan gezondheid en vitaliteit. Vaak gaat het om stressmanagement, beter slapen, meer bewegen en gezondere voeding. Ook wordt er veel gedaan met coaching. Mensen zoeken steun en een klankbord. Ze willen werken aan mentale veerkracht.”

De mentale kant van vitaliteit is minder makkelijk zichtbaar te maken

De fysieke kant van vitaliteit is dankbaar om aan te pakken, zegt De Jager. “Het zijn vaak laagdrempelige interventies die zichtbaar zijn en dus ook afstralen op de organisatiecultuur. De mentale kant is minder makkelijk zichtbaar te maken. Terwijl inmiddels bewezen is dat tien minuten mindfulness per dag de productiviteit al enorm verhoogt. De mentale nood van mensen is best hoog. Elke week lees je over de hoge uitval door burn-out, zeker onder de millennials. Verwaarloos dus niet de mentale aspecten van vitaliteit.”

Drie sporen

Hoe maak je je organisatie écht vitaal? Daarvoor moet je volgens De Jager op drie sporen aan de slag. “Niet alleen op het niveau van de medewerker, maar ook op teamniveau en op het niveau van de organisatiecontext. Als in een organisatie het aantal burn-outs groot is, kun je je best focussen op die ene medewerker die uitvalt. Maar daarmee heb je als organisatie nog niets opgelost.”

Het is ook zaak te werken aan leiderschap en aan de cultuur waarin iemand werkt

“Het is ook zaak te werken aan leiderschap en aan de cultuur waarin iemand werkt. Er moet ook oog zijn voor elkaar. Anders gaat die medewerker weg, of een collega valt uit. Je moet op drie niveaus interventies doen die je met elkaar verbindt. Pas dan kun je de cultuur veranderen in een cultuur waarin op een vitalere manier wordt samengewerkt.”

Op en naast het werk

“Het gaat niet alleen om het werk. Het gaat om het bewaken van een goede balans tussen alle rollen die een medewerker in zijn leven vervult”, zegt de Jager.

Vitale organisatie

Nathalie de Jager

“Het samenspel tussen de sociale context en de privé- en werkcontext moet goed zijn. Dat is een dynamisch geheel. Per levensfase zijn er andere behoeftes en uitdagingen. De mate waarin je iemand in staat stelt om daarnaar te handelen en de balans actief te bewaken, wordt een steeds belangrijkere factor voor werkgevers. Als je dat goed doet, zie je dat op allerlei vlakken terug. In kosten, maar ook in klanttevredenheid en het behouden van talent.”

Vitaliteit is maatwerk

Omgevingen waarin mensen relatief gezonder en blijer samenwerken zijn aantrekkelijk. Vanuit die overtuiging tuigen steeds meer organisaties programma’s op. “Zo’n programma is maatwerk. Elke werkgever moet voor zichzelf ontdekken wat in welke context en voor welke doelgroep werkt. Voorop staat dat mensen voelen dat ze in een cultuur zijn waar je wordt aangemoedigd om gezonde keuzes te maken. En een cultuur met leiderschap dat het gesprek erover met je voert. Dan voel je dat er echt aandacht voor is. Dat moet je niet alleen nu doen, maar ook volhouden en er samen van leren. Zet kleine stappen, werk planmatig en op verschillende sporen.”

Leiderschap en cultuur

Dat hoef je als werkgever niet alleen te doen. “Je kunt een consultant inschakelen met wie je in kaart brengt wat het beste werkt voor jouw organisatie. Die kan ook helpen om jouw employee journey goed scherp te krijgen. Ook grote organisaties hebben daar behoefte aan. Wij merken dat 80 procent van de corporates zeggen: we hebben al veel faciliteiten voor onze medewerkers, maar we willen graag hulp bij het finetunen ervan, zodat mensen deze ook daadwerkelijk in groteren getale gaan gebruiken. Hoe zorg je ervoor dat het de doelgroep ook bereikt? Vaak heeft dat te maken met de heersende cultuur, de kwaliteit van en de dialoog met de leidinggevenden: durven zij actief het gesprek aan te gaan met hun medewerkers? Richt je dus niet op het bieden van nog meer faciliteiten, maar op leiderschap en cultuur.”

Daarbij hoef je het wiel niet zelf uit te vinden, benadrukt De jager. “Kijk naar resultaten bij andere bedrijven, maar deel ook de kennis die je zelf opdoet. Daar worden we allemaal beter van. De context speelt een cruciale rol in vitaliteit: als je die verandert, kun je ook het gedrag van mensen veranderen. Een positief stimulerende omgeving verdubbelt de motivatie om gezond gedrag te vertonen en dat vol te houden. Een werkcontext leent zich daar uitermate goed voor.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Zilveren Kruis

 

Reageer op dit artikel