blog

HR-professional, mee(r) bewegen in 2019!

Persoonlijke ontwikkeling

De interactiematrix is voor een HR-professional een praktisch hulpmiddel om bijvoorbeeld in arbeidsvoorwaarden- en (loopbaan)coachgesprekken te bereiken wat bereikt moet worden.

HR-professional, mee(r) bewegen in 2019!

Hierbij is het van belang zowel naar het eigen communicatiegedrag als naar het gedrag van de gesprekspartner te kijken. De interactiematrix bestaat uit de volgende twee assen:

  • as 1: de wijze van beïnvloeding (ruimte geven en ruimte nemen)
  • as 2: de mate waarin beleving wordt benoemd (uiten of inhouden)

Ruimte geven en nemen

Luisteren, een instemmende knik en het tonen van begrip zijn interventies die de gespreksleider in kan zetten om zijn gesprekspartner in alle rust zijn verhaal te laten vertellen of zijn standpunt toe te lichten, et cetera. Het tempo in het gesprek is laag, er vallen stiltes en er worden verhelderingsvragen gesteld. De HR-professional geeft ruimte.

Veel praten en ook nog in de ik-vorm en met een luide stem, zijn voorbeelden die duiden op een ruimte nemende aanpak. De HR-professional die ruimte neemt is stellig en overtuigend, neemt het initiatief en heeft minder oog en oor voor de emoties van zijn gesprekspartner.

Inhouden en uiten

Gespreksdeelnemers die een meer inhoudelijk gesprek voeren, beperken zich tot het onderwerp. Het gesprek heeft een meer zakelijke toon en karakter. Deze gespreksdeelnemers zijn feitelijk in hun argumentatie en voeren op een rustige, soms zelfs monotone, wijze het gesprek en houden zich aan de afgesproken procedure.

Andere gespreksdeelnemers uiten zich en delen in een gesprek persoonlijke informatie, zij variëren in hun stemvolume en intonatie, gebruiken verschillende gelaatsuitdrukkingen en gebaren, en maken opmerkingen (‘hoe was jouw vakantie?’ en ‘ik ga van het weekend weer naar mijn favoriete club’). Gesprekken met hen zijn vaak levendig, soms een beetje luidruchtig.

Vier communicatiestijlen

Met deze twee assen kunnen de volgende vier communicatiestijlen onderscheiden worden:

  • stijl 1: dominante stijl (een combinatie van ruimte nemen en uiten van emoties)
  • stijl 2: tegendraadse stijl (een combinatie van ruimte nemen en inhouden van emoties)
  • stijl 3: welwillende stijl (een combinatie van ruimte geven en uiten van emoties)
  • stijl 4: onzekere stijl (een combinatie van ruimte geven en inhouden van emoties)

Interactiematrix

De interactiematrix maakt inzichtelijk dat bij effectieve gespreksvoering het belangrijk is om aansluiting bij de gesprekspartner(s) te krijgen en te houden en de regie in het gesprek te houden. Door het herkennen van de stijl van de ander en vervolgens door het kiezen van het eigen gedrag dat aansluit bij het gedrag van de ander wordt deze aansluiting gerealiseerd.

Zo zal een HR-professional in een onderhandelingsgesprek met een trainingsbureau in het begin zijn of haar eisen en wensen kenbaar maken en als zij er uit willen komen water in de wijn doen en naar elkaar toe bewegen. In een coachgesprek zal hij of zij ruimte geven en de gecoachte zijn verhaal laten doen. Met zijn vragen ‘stuurt’ hij of zij het gesprek met als doel de medewerker bewust te maken van gedrag dat effectiever is.

Beweeg mee!

In gesprekken wisselt de HR-professional dus bewust en vaak meerdere keren van positie. Niet alleen om de eigen doelstelling te realiseren maar ook om ‘te levelen’ met hun gesprekspartner. Zo kan, na het duidelijk innemen van een standpunt in het begin van het gesprek (een begrenzende attitude), de initiatiefnemer ‘achterover’ gaan leunen om te horen wat de ander precies wenst of eist en wat hij van een idee of ingenomen standpunt vindt.

Een uitermate effectieve en bewust ingenomen positie waardoor de ander zijn kaarten op tafel moet leggen. Vervolgens kan hier dan weer ‘ruimte nemend’ (‘dit is een niet-onderhandelbare eis’) of ‘ruimte gevend’ (‘wat zijn uw argumenten voor dit standpunt?’) op gereageerd worden.

Dus HR-professional, mee(r) bewegen in 2019 en wordt nog effectiever in de gesprekken!

Jacco van den Berg 

 

Wilt u aan de slag met de interactiematrix en uw communicatievaardigheden verbeteren? Neem deel aan de eendaagse training met Jacco van den Berg

 

 

Dit voorjaar verschijnt Het GROTE gesprekkenboek van Jacco van den Berg met daarin meer informatie en inspiratie over hoe je als HR-professional en leidinggevende nog effectievere gesprekken kunt voeren.

Reageer op dit artikel