Werkplekonderzoek

Thuiswerken, thuiswerken en nog eens thuiswerken. De nieuwe coronamaatregelen van het kabinet betekenen dat reizen wordt afgeraden. Voor veel werknemers is thuiswerken vanaf 28 september dus weer de norm. Maar is de thuiswerkplek wel arbo-proof? En hoe voor je werkplekonderzoek op afstand uit?

thuiswerken-de-do’s-en-don’ts-op-een rijMet het snel stijgende aantal COVID-19-besmettingen waren nieuwe maatregelen onvermijdelijk. Zeker is dat thuiswerken veel langer gaat duren dan was voorzien en dat roept de vraag op over wat een goede thuiswerkplek is. En hoe check je of de mensen in jouw organisatie er goed bijzitten? Wat de plichten zijn van de werkgever, is ook zo’n vraag.

Om maar een voorbeeld te noemen: ben je verplicht de kosten te vergoeden voor een werkplek thuis zodat deze aan de Arboregelgeving voldoet? En hoe zit het met de inspectie SZW? Mag deze thuiswerkplek ter plekke komen controleren?

Wat zegt de wet over thuiswerken?

In juli 2012 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. Het begrip ‘thuiswerken’ is vervangen door de term ‘plaatsonafhankelijke arbeid’. Die term is in gebruik bij plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken. Dat werk hoeft niet altijd thuis plaats te vinden, maar het gaat in ieder geval altijd om werk in opdracht van de werkgever. Nu er coronamaatregelen gelden, is er vrijwel geen verschil meer tussen plaatsonafhankelijk werken en thuiswerken.

Want je blijft verantwoordelijk voor veilig werken

Ook bij thuiswerken blijven afspraken met de werkgever nodig. Dat is geregeld in artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek. Je moet kunnen aangeven welke werkzaamheden thuiswerkers verrichten en welke stoffen, hulpmiddelen en werktuigen zij daarbij gebruiken.

Daarbij moet je erop toezien dat een werknemer zich niet in een onveilige situatie begeeft bij thuiswerken. Maar aan die zorgplicht zit wel een limiet. Want je bent niet verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de inrichting van het (internet)café of het OV.

De werkgever draait op de voor de kosten

De kosten van een veilige en gezonde werkplek komen voor rekening van de werkgever (art. 44 Arbowet). Dat geldt voor de reguliere werkplek, maar ook bij thuiswerken. Heeft de thuiswerkende werknemer al een goed ingerichte werkplek, dan is er geen bijdrage verschuldigd. Maar laat bijvoorbeeld de verlichting op die werkplek te wensen over, dan dien je wel voor de juiste apparatuur te zorgen.

Hoog tijd

Inmiddels is het hoog tijd om werkplekonderzoek te doen. Want wat als deze plek niet voldoet aan de de wettelijke eisen? Je medewerkers kunnen nek-, schouder-, arm-, of rugklachten oplopen. De oorzaken daarvan liggen vaak in een mix van fysieke én mentale aspecten.

Het werkplekonderzoek: zo werkt het

Met de Thuiswerkplekchecker krijg je inzicht in de werk-privébalans, ergonomie, productiviteit, en vitaliteit. Door middel van video’s kunnen werknemers oplossingen vinden voor de zit/sta-werkplek, slim tijd indelen, leren (niet) te veel te snacken. Ook zijn er praktische oefeningen voor vitaliteit vanachter het bureau.

Om de betrokkenheid te vergroten verstuurt de Thuiswerkplekchecker een e-mail aan medewerkers die geen gebruikmaken van de werkplekchecker of die niet volledig hebben afgerond. Er zijn verder vragen toegevoegd als ‘Wat ga je hier concreet mee doen in de praktijk?’, stellingen en interactieve afbeeldingen. Spelelementen en speltechnieken maken deze werkplekchecker niet alleen erg zinvol, maar ook speels. Werkplekonderzoek op afstand: het is dus goed mogelijk.

Als werkgever zie je in de Thuiswerkplekchecker in één oogopslag de stand van zaken op het dashboard. Zo krijg je overzicht in hoe medewerkers presteren en wie het instrument veel, nauwelijks of niet gebruikt

>>> TIP: De Thuiswerkplekchecker is hier te bekijken

Kan de inspectie thuis langskomen?

De inspecteur van de Inspectie SZW (de toezichthouder) is bevoegd om onderzoek in te stellen. Hij mag daartoe bepaalde handelingen verrichten, monsters nemen en dossiers meenemen, voor zover in het belang van het onderzoek. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (art. 5.11 e.v. Awb).

Op grond van de Arbowet (art. 24, derde lid) mag een inspecteur zelfs zonder toestemming van een bewoner een woning betreden. Er moet dan wel een redelijk vermoeden bestaan dat in de woning werkzaamheden worden verricht, bijvoorbeeld (illegaal) thuiswerk.

>>> TIP: Alle medewerkers verdienen een goede werkplek: vraag de demo aan voor de thuiswerkplekchecker!