Handig overzicht: zorgverlof

Werknemers met een ziek kind, een zieke partner of ander familielid kunnen gebruik maken van zorgverlof. Alle artikelen over dit onderwerp op PW. staan in dit artikel gebundeld.

Handig overzicht: zorgverlof
Foto: Shutterstock

In de wet is geregeld dat een werknemer bij kortdurend zorgverlof 70 procent van het maximum dagloon ontvangt, maar ten minste het voor hem geldende minimumloon. Ga na of in de arbeidsovereenkomst, het toepasselijke personeelshandboek, arbeidsvoorwaardenregeling of cao bepalingen zijn opgenomen over een aanvullende loonbetaling. Die aanvulling komt geheel voor rekening van de werkgever. Langdurig zorgverlof is onbetaald.