Breed gedragen ser-akkoord verder weg dan ooit

Werkgevers beginnen de hoop te verliezen dat zij nog tot een akkoord komen met de FNV over alternatieven voor de verhoging van de aow-leeftijd. Volgens werkgeverskoepel VNONCW is het vrijwel uitgesloten dat de vakcentrale nog een draai maakt in het overleg hierover in de Sociaal-Economische Raad.