Xenofobe xeniën

Het ontkennen van De Nederland biedt HRM'ers volgens Gerard Evers een prettig toekomstperspectief. Niet langer hoeven zij zich bezig te houden met het samenstellen van multiculturele teams en doelgroepenbeleid. De werknemer is een wereldburger, die los van zijn roots beoordeeld kan worden.