11 en 27 november 2008 - Schaalgrootte en kwaliteit

THEMABIJEENKOMST - Doel van de bijeenkomst is het met elkaar in gesprek brengen van management en middenkader over schaalgrootte en kwaliteit. José van Vliet - promovendus op het onderwerp 'Schaalgrootte en kwaliteit' - schetst hiervoor eerst het kader. Peer Elshout - gepromoveerd op het onderwerp 'Middenmanagement; functie in ontwikkeling' - gaat daarna in op de betekenis van schaalgrootte voor het middenkader en tot welke veranderingen dat leidt. Hans Flantua, auteur van de notitie themaverkenning 'Schaalgrootte en Kwaliteit', belicht het belang van de bestuursfilosofie. Het fundament onder de bedrijfsvoering en de manier waarop de organisaties zich in haar omgeving manifesteert. ActiZ organiseert hierover nog twee themadagen op 11 en 17 november a.s.