Aanzegverplichting: werkgever moet bedoeling duidelijk maken

Een werknemer krijgt tijdens een videogesprek te horen dat haar jaarcontract niet wordt verlengd. Snel daarna ontvangt zij een mail waarin staat wat dit voor haar betekent. De formele aanzegging bereikt haar echter niet. De werknemer vindt dat de werkgever daarom in gebreke is gebleven en eist een aanzegvergoeding.