ArbeidsovereenkomstRechtspraak

Een overeenkomst om arbeid te verrichten kan op vele manieren. Zo kan er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten, waardoor er een werknemer/werkgever verhouding ontstaat. Ook kan een werkgever besluiten uitzendkrachten in te huren of zzp’ers.

Naast een arbeidsovereenkomst kan ook een overeenkomst van opdracht of een aannemingsovereenkomst worden afgesloten.

Tot slot is het mogelijk overeenkomsten tot arbeid te sluiten waarbij nog niet bekend is hoeveel uren per week wordt gewerkt, zoals bijvoorbeeld nulurenovereenkomsten.

Het artikel Arbeidsovereenkomst: welke mogelijkheden heeft een werkgever? biedt een algemeen overzicht.

De volgende links verwijzen naar uitgewerkte set artikelen inclusief jurisprudentie over de arbeidsovereenkomst:

Bent u op zoek naar artikelen aangaande het einde van de arbeidsovereenkomst? Ga dan direct naar de dossierpagina einde arbeidsovereenkomst.