Ondanks dat het maken van een opname wettelijk gezien is toegestaan, doet de werknemer er goed aan om vooraf open kaart te spelen over het opnemen van gesprekken.

Het stiekem opnemen van gesprekken door werknemers: mag dit zomaar?

Het lijkt een ware trend te zijn: werknemers die via hun smartphone (stiekem) gesprekken met hun werkgever opnemen. Werkgevers zijn meestal niet gediend van dergelijke praktijken. Toch blijkt uit twee uitspraken dat rechters vrij soepel oordelen...

Afspraken in finale kwijting zijn definitief [rechtspraak]

Afspraken in finale kwijting zijn definitief [rechtspraak]

Finale kwijting, de naam zegt het al. Wat werkgever en werknemer hierin afspreken, is het eindstation van de arbeidsovereenkomst. Toch probeert een werknemer voor de rechter alsnog een nabetaling te bewerkstelligen voor werk dat hij eerder onbetaald...

Negatief verlofsaldo bij een tijdelijk contract: werkgever betaalt de rekening

Negatief verlofsaldo bij een tijdelijk contract: werkgever betaalt de...

Een werknemer bouwt tijdens een tijdelijk dienstverband een fors negatief verlofsaldo op. Haar werkgever wil dat verrekenen met haar salaris en vakantiegeld. De kantonrechter steekt daar een stokje voor.

Uitzendovereenkomst of payrollcontract: een groot verschil in de rechtszaal

Uitzendovereenkomst of payrollcontract: een groot verschil in de...

Een uitzendbureau wil het contract met een van zijn werknemers niet verlengen. Volgens haar is er echter sprake van een payrollconstructie en heeft zij inmiddels een vast contract. Wat is het verschil tussen een uitzendovereenkomst of...

De horeca maakt bij uitstek gebruik van oproepkrachten. Foto: Louis Hansel | Unsplash

Vakbonden en werkgevers eens over hervorming arbeidsmarkt

De vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt. In een nieuw advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) pleiten ze onder meer voor het afschaffen van nulurencontracten en zou werken via een...

Arbeidsovereenkomst of niet? AG: Tijd voor een andere beoordeling

Arbeidsovereenkomst of niet? AG: Tijd voor een andere beoordeling

Wanneer werkt iemand op basis van een arbeidsovereenkomst? Al meer dan twintig jaar wordt die vraag beantwoord door te kijken wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond (de partijbedoeling), waarbij er ook aandacht is voor hoe...

Praktijkgids Personeel en Fiscus 2022

Praktijkgids Personeel en Fiscus 2022

In de Praktijkgids Personeel & Fiscus vindt de werkgever de informatie op het gebied van fiscale en premierechtelijke aangelegenheden van zijn personeel. Alle informatie is opgenomen in begrijpelijke taal, steeds voorzien van eenvoudige voorbeelden...

Praktijkgids Sociale Zekerheid 2022

Praktijkgids Sociale Zekerheid 2022

In deze Praktijkgids komen alle belangrijke wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, ontslag,...

Praktijkgids Ziekte- en Re-integratie 2022

Praktijkgids Ziekte- en Re-integratie 2022

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen. In deze publicatie staan de rechten en plichten van zowel werknemer als de werkgever in...

Praktijkgids Arbeidsrecht 2022

Praktijkgids Arbeidsrecht 2022

Weinig rechtsgebieden zijn zo ontzettend in beweging als het arbeidsrecht. In 2015 werd de WWZ van kracht, voor het arbeidsrecht de juridische evenknie van een aardverschuiving. Het jaar 2020 bracht de WAB, een wet met opnieuw een aantal wezenlijke...

Memo Plus Arbeidsovereenkomst en Ontslag 2021

Memo Plus Arbeidsovereenkomst en Ontslag 2021

Alle relevante informatie over arbeidsovereenkomst en ontslag.

Praktijkgids Pensioenen 2021

Praktijkgids Pensioenen 2021

In de Praktijkgids Pensioenen vindt u actuele en betrouwbare informatie die van belang is voor staffunctionarissen die het pensioenbeleid van de organisatie in hun pakket hebben, maar ook voor iedereen die vragen heeft over dit onderwerp.

Wil je de door onze gerenommeerde juristen samengestelde artikelen en jurisprudentie over de arbeidsovereenkomst inzien? Ga dan direct naar de dossierpagina

Bekijk de virtuele tour van Praktijkgids Arbeidsrecht