Praktijkgids Personeel en Fiscus 2022

In de Praktijkgids Personeel & Fiscus vindt de werkgever de informatie op het gebied van fiscale en premierechtelijke aangelegenheden van zijn personeel. Alle informatie is opgenomen in begrijpelijke taal, steeds voorzien van eenvoudige voorbeelden al dan niet afgeleid uit de jurisprudentie.

Praktijkgids Personeel en Fiscus 2022

De werkgever vindt in deze publicatie ook de wettelijke verplichtingen ten opzichte van zijn personeel en de Belastingdienst, maar ook wat de mogelijkheden zijn om de (complexe) wet- en regelgeving zo optimaal mogelijk te benutten. Niet alleen voor zijn personeel, maar ook voor zichzelf als werkgever.

Aan de orde komen onder andere:
• Wie is werknemer? Wie is inhoudingsplichtige?
• De wet DBA (werken met zelfstandigen)
• De werkkostenregeling
• Auto van de zaak
• De plichten van de werkgever jegens de Belastingdienst
• Premieheffing werknemersverzekeringen
• De loonkostenvoordelen en afdrachtverminderingen
• De bijzondere situatie van een DGA

De editie 2022 is aangepast aan de laatste wetswijzigingen en jurisprudentie. Ook is opgenomen hoe de werkgever (fiscaal) kan en moet omgaan met de gevolgen die samenhangen met de Coronacrisis.

Bestel hier