WNRA en het belang van eerdere aanstellingen

WNRA en het belang van eerdere aanstellingen

Met de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) verandert er een hoop. Hoe zit het bijvoorbeeld met de status van eerdere ambtelijke aanstellingen? Tellen deze wel of niet mee voor de berekening van de transitievergoeding, het...

Normalisering ambtenarenrecht: vergeet de or niet

Normalisering ambtenarenrecht: vergeet de or niet

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Ambtenaren krijgen dan (bijna) dezelfde rechtspositie als 'gewone' werknemers in de private sector. De normalisering vraagt een gedegen voorbereiding; niet...

Normalisering Ambtenarenrecht: hier moet HR op letten

Normalisering Ambtenarenrecht: hier moet HR op letten

De rechtspositie van ambtenaren wordt genormaliseerd. Wat houdt de nieuwe Ambtenarenwet precies in? De aandachtspunten voor HR op een rij.

WNRA komt eraan: aan de slag!

WNRA komt eraan: aan de slag!

Dat de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (WNRA) eraan komt hoeft geen nadere aankondiging. Wel speelt op dit moment bij veel organisaties de vraag: wat moeten we nu al gaan doen? 1 januari 2020 nadert met rasse schreden en er zijn...

Normalisering van het ambtenarenrecht

Normalisering van het ambtenarenrecht

De voorbereidingen zijn in volle gang: de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. De wet is op 28 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Wat houdt dit precies in?

Best practice: gemeente Soest bereidt zich voor op WNRA

Best practice: gemeente Soest bereidt zich voor op WNRA

Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) ingevoerd. Vanaf die datum worden de arbeidsverhoudingen bij de overheid grotendeels gelijkgetrokken met die in het bedrijfsleven. De gemeente Soest is goed op weg met de...