Normalisering van het ambtenarenrecht

De voorbereidingen zijn in volle gang: de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. De wet is op 28 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Wat houdt dit precies in?

Normalisering van het ambtenarenrecht

Met de nieuwe wet wijzigt de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend. Zij gaan van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Van rechtspositieregeling naar cao. Van bestuursrecht naar civiel recht. Sommige groepen ambtenaren verliezen hun ambtelijke status terwijl groepen werknemers ambtenaar worden. Van de ene op de andere dag zal het arbeidsrecht zich uitstrekken over ambtenaren. Uiteindelijk moeten de meeste arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk zijn aan de verhoudingen in het bedrijfsleven.

De normaliseringsslag vraagt voorbereiding door alle betrokkenen. Er zijn al cao’s tot stand gekomen. Er worden arbeidsovereenkomsten opgesteld. Overheidswerkgevers, hun personeelsfunctionarissen en ondernemings raden zijn zich aan het omscholen. Bij de besluitvorming moet nu al rekening worden gehouden met de normaliseringsslag.

Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de implementatie, het arbeidsrecht, de nieuwe Ambtenarenwet 2017, de gevolgen voor besluitvormingstrajecten, de wijziging van het ontslagstelsel en de veranderingen van de positie van de vakbonden en de ondernemingsraad. Ook behandelt dit boek een aantal specifieke situaties, zoals die van de gemeenschappelijke regelingen en kroonbenoemingen.

Bestel dit boek hier

Vraag hier een docentexemplaar aan.