Drempelvrijstelling RVU: dit zijn de voorwaarden

Drempelvrijstelling RVU: dit zijn de voorwaarden

Als werkgever ben je een eindheffing verschuldigd over een uitkeringsregeling voor vervroegd uittreden (RVU). Sinds vorig jaar geldt voor deze eindheffing een vrijstelling tot aan een drempelbedrag. Deze drempelvrijstelling RVU voorkomt een...

Praktijkgids voor puzzelaars [recensie Praktijkgids Sociale Zekerheid]

Praktijkgids voor puzzelaars [recensie Praktijkgids Sociale Zekerheid]

Stel: een van je werknemers is langdurig ziek. Of we moeten iemand ontslaan door de crisis. Dan krijgt deze (ex-)collega een uitkering. Hij of zij wil van je weten hoe hoog de uitkering wordt. Van de instanties komt dan vaak technische informatie,...

Arbeidsmarkt blijft ondanks vergrijzing groeien

Arbeidsmarkt blijft ondanks vergrijzing groeien

Het wordt de komende jaren druk op de arbeidsmarkt, blijkt uit een nieuwe studie van het Centraal Planbureau (CPB). In Nederland waren vorig jaar 9,7 miljoen mensen die werken of dat kunnen en willen doen. Tot 2027 groeit de arbeidsmarkt met...

Ontslag AOW-gerechtigde werknemer: hoe zit het ook alweer?

Ontslag AOW-gerechtigde werknemer: hoe zit het ook alweer?

Werknemers kunnen na het bereiken van hun AOW-leeftijd blijven doorwerken. Dat kan op basis van hun oude contract of een nieuwe arbeidsovereenkomst. Wel gelden na de AOW-gerechtigde leeftijd vaak andere ontslagregels. Hoe zit het ook alweer? Even...

Wat betekent Prinsjesdag voor het pensioendossier?

Wat betekent Prinsjesdag voor het pensioendossier?

Pensioenexpert Robbert van Woerden stelt dat Prinsjesdag ten aanzien van pensioen, AOW en lijfrente weinig nieuws oplevert. Het recente wetsvoorstel om pensioenverdeling bij echtscheidingen te wijzigen is volgens hem belangrijker.

Vooruitblik Prinsjesdag: grote wijzigingen, veel vraagtekens rond pensioenakkoord

Vooruitblik Prinsjesdag: grote wijzigingen, veel vraagtekens rond...

Het principe pensioenakkoord dat het kabinet en sociale partners gezamenlijk hebben afgesproken, komt ongetwijfeld aan bod met Prinsjesdag. Het wordt de komende twee jaar verder uitgewerkt en zullen de grootste wijzigingen op het pensioenvlak ooit...