Weinig vrouwelijke hoogleraren in Nederland

Weinig vrouwelijke hoogleraren in Nederland

Nederland loopt Europees gezien flink achter wat betreft het aantal vrouwelijke hoogleraren en docenten. Al jaren staat Nederland in de onderste regionen; alleen België, Cyprus en Luxemburg scoren lager.

MKB-werkvloer kan nog veel homovriendelijker

MKB-werkvloer kan nog veel homovriendelijker

Nog altijd voelen veel lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) werknemers zich geremd om uit de kast te komen. FNV en COC Nederland werken daarom de komende drie jaar samen werken aan de verbetering van de sociale veiligheid en...

'Over tien jaar 30 procent vrouwen aan de top'

'Over tien jaar 30 procent vrouwen aan de top'

Aad Veenman, voorzitter van de commissie Monitor Talent naar de top, denkt dat er nog tien jaar nodig is om 30 procent vrouwen in de raden van bestuur te krijgen. Maar hij is geen voorstander van quota om dat doel sneller te bereiken.

Zwangere vrouw nog vaak afgedankt

Zwangere vrouw nog vaak afgedankt

Bijna de helft (45%) van de werkende vrouwen heeft een ervaring die wijst op discriminatie vanwege zwangerschap, jong moederschap of een kinderwens. Dit blijkt uit onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

'Vrouwen quotum is onvermijdelijk'

'Vrouwen quotum is onvermijdelijk'

Britse topvrouwen achten het onvermijdelijk dat er een quotum komt voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Zonder vastgesteld minimum blijft er een scheve verhouding tussen mannen en vrouwen in de bestuurskamers, zo stellen zij.

Nederland bijna onderaan met aantal topvrouwen

Nederland bijna onderaan met aantal topvrouwen

Als het om vrouwen in de top gaat, bevindt Nederland zich in de onderste regionen van de ranglijsten. Nederland blijft maar net boven landen als Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.