9 gevolgen voor subsidies door  Miljoenennota

9 gevolgen voor subsidies door Miljoenennota

Met de komst van de Miljoenennota 2023 is ook het een en ander bekend geworden over subsidies, bijvoorbeeld subsidies om verduurzaming te stimuleren. Dit zijn de belangrijkste subsidienieuwtjes die je als HR moet weten.

Den Haag, 20 september 2022.
Prinsjesdag 2022. FOTO MINISTERIE VAN FINANCIEN / VALERIE KUYPERS

Prinsjesdag 2022: wat wijzigt er voor HR?

Het minimumloon en de reiskostenvergoeding gaan omhoog. Het zijn twee van de aangekondigde wijzigingen uit de Prinsjesdagstukken. PW. heeft de belangrijkste wijzigingen voor HR op een rij gezet.

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Prinsjesdag 2022: 'Werk moet aantrekkelijker worden'

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor werkenden en werkgevers? Bij veel maatregelen staat vooral het financieel aantrekkelijker maken van werken centraal, zegt Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen en duurzame inzetbaarheid bij...

Zo zit het met compensatie energie voor bedrijven

Zo zit het met compensatie energie voor bedrijven

De hoge energieprijzen zitten veel ondernemers in de weg. Vooral het mkb heeft nog moeite om winst te genereren. Het kabinet komt daarom met een aantal maatregelen om ook het bedrijfsleven te helpen.

Prinsjesdag 2022: 30-procentregeling wordt versoberd

Prinsjesdag 2022: 30-procentregeling wordt versoberd

De overheid komt mensen uit het buitenland die in Nederland werken tegemoet bij extra kosten die ze moeten maken om in Nederland te werken. Zij kunnen maximaal 30 procent van hun loon onbelast ontvangen. Oftewel: ze houden meer nettosalaris over...

Belastingplan 2023: verhoging werkkostenregeling

Belastingplan 2023: verhoging werkkostenregeling

Om de lasten op arbeid te verlagen verlaagt het kabinet ook de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Een van de maatregelen die hieraan bijdraagt bestaat uit het verruimen van de werkkostenregeling (WKR).

Den Haag, 20-09-2022
Prinsjesdag
Foto Martijn Beekman / MinFin

Weinig arbeidsmarktwijzigingen in Prinsjesdagstukken

In de Prinsjesdagstukken zijn weinig nieuwe wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de arbeidsmarkt. Het kabinet gaat verder op de aangekondigde koers en werkt de voorstellen van Sociaal Economische Raad en commissies Borstlap en Roemer uit.

Belastingplan 2023: een pensioen voor iedereen

Belastingplan 2023: een pensioen voor iedereen

Het kabinet werkt aan een toekomstbestendig pensioenstelsel voor huidige en toekomstige generaties. Het pensioenstelsel kent nu een aantal kwetsbaarheden. Zo moeten pensioenuitvoerders hoge reserves aanhouden.