Arbeidsduur aanpassen? De aandachtspunten
Nut en noodzaak van werktijdverkorting
De optimale werkweek bestaat uit 8 uur werken
De terugkeer van de prikklok
Werken terwijl de meter loopt