Alles over WW

WW-regeling op de schop: een overzicht

WW-regeling op de schop: een overzicht

Rutte IV wil de de WW gaan aanpassen en de verschillen tussen vast en flex verminderen. Doel is om zo de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten. Hoe ziet de regeling eruit en wat zijn de huidige regels voor de WW?

Let op de hoge WW-premie bij te veel overwerken

Let op de hoge WW-premie bij te veel overwerken

Een onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een hoge WW-premie als een werknemer veel overwerkt. Deze 'boete op te veel overwerken' stond in 2020 en 2021 op pauze vanwege de coronapandemie. Dit jaar is hij weer van kracht. Even...

Foto: Lena Balk | Unsplash

Geen hogere WW-premie voor extra overwerk in 2021

Werkgevers waarvan de vaste werknemers meer dan 30 procent overwerk verrichten, hoeven ook in 2021 niet bang te zijn voor een hogere WW-premie. Omdat de voortdurende coronapandemie in sommige branches zorgt voor extra veel overwerk, zijn de regels...

Vaststellingsovereenkomst: recht op WW - vraag en antwoord

Mag je de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer met een vso beëindigen? Ja, maar er zitten nadelen aan. Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden komt er geen UWV of rechter aan te pas die het ontslag toetst; werkgever en medewerker kunnen...

Oproepovereenkomst onbepaalde tijd: vraag en antwoord

De WW-premie kan een zware kostenpost zijn. Mag je kiezen voor oproepovereenkomsten voor onbepaalde tijd in plaats van voor een vaste arbeidsduur? Ja. Het beoogde voordeel van de lagere WW-premie wordt zo alleen niet bereikt, omdat ook voor...

Prinsjesdag 2020: geen spektakel op pensioengebied, wel oppassen geblazen

Prinsjesdag 2020: geen spektakel op pensioengebied, wel oppassen...

Pensioenspecialist Corey Dekkers grijpt Prinsjesdag 2020 aan om HR-adviseurs te wijzen op belangrijke aandachtspunten rond ontslag, WW en pensioenwetgeving.

Praktijkgids voor puzzelaars [recensie Praktijkgids Sociale Zekerheid]

Praktijkgids voor puzzelaars [recensie Praktijkgids Sociale Zekerheid]

Stel: een van je werknemers is langdurig ziek. Of we moeten iemand ontslaan door de crisis. Dan krijgt deze (ex-)collega een uitkering. Hij of zij wil van je weten hoe hoog de uitkering wordt. Van de instanties komt dan vaak technische informatie,...

Een lage WW-premie betalen

Een lage WW-premie betalen

Met de Wet arbeidsmarkt in balans, die per 1 januari 2020 is ingegaan, beoogt de regering het vaste contract voor werkgevers aantrekkelijker te maken ten opzichte van het flexibele contract. Daarom geldt sinds 1 januari dat werkgevers een lage...

WAB: wanneer betaal je de lage WW-premie?

WAB: wanneer betaal je de lage WW-premie?

Sinds de invoering van Wet arbeidsmarkt in balans betalen werkgevers een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Het verschil met de WW-premie voor een vast contract is vijf procentpunten. Hoe weet je wanneer je de hoge of de...

Verlaging maximumduur WW en loongerelateerde WGA: een overzicht

Verlaging maximumduur WW en loongerelateerde WGA: een overzicht

De maximumduur van de WW is sinds 1 januari 2016 stapsgewijs gedaald van 38 maanden naar de nieuwe grens van 24 maanden per 1 april 2019. Ook de maximumduur van de loongerelateerde WGA-uitkering is op dezelfde manier teruggebracht. Een overzicht.