De voordelen van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari volgend jaar hebben mkb-bedrijven een nieuwe optie om de risico's van (langdurig) verzuim af te dekken: de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Wat houdt het product in en wat is de meerwaarde voor werkgevers?

De voordelen van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering

In het regeerakkoord is opgenomen dat kleine werkgevers zich voor het tweede jaar loondoorbetaling verplicht zouden verzekeren bij het UWV.

Het eerste jaar kun je dan bij een private verzekeraar afdekken en vanaf het derde jaar komt de langdurig zieke werknemer in de WIA terecht. In de praktijk werkt dat moeizaam, zeggen Walter Lammerse en Ron Knaken van Centraal Beheer.

Waarom is dit product er gekomen?

Lammerse: "Het is lastig om een goede planning te maken voor de re-integratie van een langdurig zieke werknemer als je na een jaar overstapt naar het UWV. Dossiers moeten worden overgedragen en er is geen duidelijke regie. Bovendien komt de re-integratie op het bordje van de werkgever te liggen: die moet alles zelf regelen. Dat is niet goed voor werknemer, werkgever en UWV. Daarom is eind vorig jaar, mede op initiatief van verzekeraars, een convenant gesloten waarin is afgesproken dat er een nieuw product wordt ontwikkeld waarmee het mkb echt wordt ontzorgd op verzuimgebied en het tweede jaar verzekeren bij het UWV van de baan is. Bij dat convenant zijn ook de overheid, de werkgeversorganisaties en Oval, de organisatie van dienstverleners op het gebied van duurzame inzetbaarheid, betrokken."

Wat houdt die ontzorgverzekering in?

Knaken: “De basis is dat de kleinere werkgever, de focus ligt op bedrijven tot zo’n 25 medewerkers, bij een verzekeraar een verzuimproduct kan sluiten voor twee jaar. Onderdeel van die verzekering is dat de verzekeraar alle zaken rondom re-integratie, verzuimbegeleiding en casemanagement uit handen neemt. Bij verzuim hoef je als werkgever dus niet meer alle re-integratiediensten zelf te regelen.”

Wat is daarvan het voordeel?

Lammerse: “Het is ten eerste een pluspunt dat de twee jaar loondoorbetaling in stand blijft. De afspraak is dat werkgevers meer ontzorgd worden op verzuimgebied. Het is de bedoeling dat daarbij de casemanager de regisseur wordt in de keten, zodat de werkgever veel werk uit handen wordt genomen waar hij geen verstand van heeft."

Het lijntje naar de werknemer zal veel meer dan voorheen worden opengehouden”

"Daarnaast wordt op die manier de werknemer veel meer betrokken bij zijn eigen herstel. De casemanager zal ook veel meer de re-integratiepartij en de werknemer aansporen om werk te maken van de re-integratie. Het lijntje naar de werknemer zal veel meer dan voorheen worden opengehouden.”

Is die deadline van 1 januari niet krap?

Knaken: “Er is wel enige druk. Op 1 juli moet 100% duidelijk zijn waar het product aan moet voldoen. Wat zit er wel en niet in? We onderzoeken nu hoe we de verschillende onderdelen van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering IT-technisch kunnen bundelen. Ons voordeel is dat we met het product inclusief de rol van de casemanager al ervaring hebben. Het is vooral een kwestie van de juiste onderdelen samenvoegen. Het werk valt dus mee, maar het blijft een uitdaging.”

Lees ook: Ontzorging bij langdurig verzuim

Lammerse: “De verzekering bestaat voor 90% uit bouwstenen waar we ervaring mee hebben sinds de privatisering van de Ziektewet in 1996. Het nieuwe is de prominentere rol van de casemanager. Afgelopen jaar hebben we daar pilots mee gedraaid en de resultaten stemmen ons positief. We hebben er vertrouwen in dat we het product na de zomer kunnen presenteren. Afspraken over re-integratie zijn tot nu toe altijd via de band van de werkgever gespeeld, waarbij de werknemer een beetje buitenspel stond. Wij merken bij de pilots dat deze nieuwe werkwijze ervoor zorgt dat het proces veel sneller en beter verloopt.”

Waar moet je als werkgever op letten?

Lammerse: “MKB-Nederland gaat keurmerken uitdelen aan de aanbieders van de nieuwe verzuim-ontzorgverzekering. Zorg dat je in elk geval een verzekeraar kiest die dat keurmerk heeft. Dan weet je zeker dat je een product hebt dat door je belangenorganisatie wordt aanbevolen.”
Kleine werkgevers krijgen gemiddeld eens in de zeven jaar te maken met langdurig verzuim”

Knaken: “Kleine werkgevers krijgen gemiddeld eens in de zeven jaar te maken met langdurig verzuim. Juist in die groep is er weinig ervaring met verzuim, waardoor het belangrijk is om het proces uit handen te kunnen geven. Het is voor een werkgever een goede aanleiding om te kijken hoe hij het op dit moment heeft geregeld.

Heb je ervaring met langdurig verzuim, dan kan ik me voorstellen dat je een afweging gaat maken tussen de kosten van een verzuimverzekering en deze ontzorgverzekering.”

Want de verzuim-ontzorgverzekering is duurder...

Lammerse: “Je betaalt niet de laagste prijs, maar je koopt wel meer dienstverlening in dan alleen een verzekering. Je hebt als werkgever ook nog altijd de optie om voor een ‘gewone’ verzuimverzekering te kiezen. Hou er dan wel rekening mee dat je bij een verzuimgeval alle dienstverlening eromheen zelf moet organiseren. Dat kost veel tijd. Ik denk dat je dan met deze luxere variant uiteindelijk beter af bent. Uiteraard zoeken we bij de ontzorgverzekering wel de gulden middenweg van een aantrekkelijke prijsstelling en ontzorgen van de werkgever. Het product past ook bij verzekeren zoals we dat tegenwoordig zien: niet meer een platte verzekering aanbieden, maar ook dienstverlening richting werkgevers en werknemers.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer.

Kinderopvangtoeslag: dit moet je als werkgever weten

Kinderopvangtoeslag: dit moet je als werkgever weten

Werkende ouders kunnen dit jaar gemakkelijker aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Waar zijn je werknemers met jonge kinderen op dit moment aan toe?

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

In 2024 tot 2027 staat de AOW-leeftijd op 67. Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Pensioenen, laat nu in een Kamerbrief weten dat de AOW-leeftijd vanaf 2028 op 67 jaar en drie maanden komt te staan.

Foto: Mediamodifier | Pixabay

Overgangsregeling Oekraïners in loondienst vervalt

Gevluchte Oekraïners die in Nederland in loondienst werken, vielen tot voor kort onder een overgangsregeling. Vanaf 1 november vervalt die regeling en mogen ze alleen in loondienst werken als ze van de IND een sticker of een O-document hebben.