Waar er twee vechten, geeft de rechter er ook twee de schuld

Werkgevers en werknemers worden geacht zich ten opzichte van elkaar netjes te gedragen. Wie dat niet doet, krijgt bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst de rekening gepresenteerd. Maar wat nou als beide partijen zich ernstig verwijtbaar gedragen?