Kortdurend zorgverlof of calamiteitenverlof: zo help je je werknemer

Het arbeidsrecht kent verschillende verlofsoorten voor werknemers die door omstandigheden niet kunnen werken. Het is niet altijd duidelijk welke verlofsoort van toepassing is. Wat is het verschil tussen kortdurend zorgverlof en calamiteitenverlof?

Kortdurend zorgverlof of calamiteitenverlof: zo help je je werknemer

Stel je werknemer wordt gebeld door school. Dochterlief was wat al te avontuurlijk tijdens het speelkwartier, is gevallen en is met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht. Paniek, want papa is aan het werk. Uiteraard wil papa direct naar het ziekenhuis om zijn onfortuinlijke spruit bij te staan. Hiervoor heeft hij recht op calamiteitenverlof. Wat is dit en wat is het verschil met kortdurend zorgverlof?

Calamiteitenverlof

De Wet arbeid en zorg kent kortverzuimverlof, aangevuld met een kraamverlof. Het kort verzuim wordt ook wel calamiteitenverlof genoemd. Werknemers kunnen hier een beroep op doen bij 'onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen'. Een voorbeeld is plotselinge waterschade thuis die moet worden bestreden, of inderdaad, een kind dat acute zorg behoeft.

Hoe lang duurt calamiteitenverlof?

Het verlof geldt slechts voor een ‘korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. Afhankelijk van de situatie zal het gaan om een paar uren tot enkele dagen in zeer bijzondere omstandigheden. Bij noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag is de periode afgebakend tot die eerste ziektedag. Zowel werkgever als werknemer zullen telkens naar redelijkheid en billijkheid moeten handelen.

Kortdurend zorgverlof

Maar een kind dat uit een klimrek is gekukeld met gebroken botten tot gevolg, heeft natuurlijk langer zorg nodig dan 1 dag. Daarvoor bestaat het kortdurend zorgverlof. Dit stelt werknemers in staat zelf gedurende korte tijd een ziek thuiswonend kind, zieke partner of ouder te verzorgen. Dit geldt ook voor de zorg van broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving.

Om aanspraak te kunnen maken op kortdurend zorgverlof moet er sprake zijn van ‘noodzakelijke verzorging’, waarbij die zorg alleen door de werknemer kan worden verstrekt.

Hoe lang duurt kortdurend zorgverlof?

Het verlof gaat pas in op het tijdstip waarop de werknemer het opnemen ervan aan de werkgever meldt. Het verlof is in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week. Voor een werknemer met een volledige werkweek komt dit neer op 10 dagen per jaar. Voor deeltijders bestaat er recht op een evenredig deel van die 10 dagen.

De redactie van PW. zorgt ervoor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van HR en personeelsmanagement.

Caroline van der Plas (BBB) en Henk Vermeer (BBB) na afloop van een laatste overleg over de kabinetsformatie. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een definitief akkoord gesloten voor het vormen van een rechts kabinet (foto: ANP, Sem van der Wal).

Dit betekent het hoofdlijnenakkoord voor HR

Het aanstaande nieuwe kabinet gaat in ieder geval voor een deel door met het hervormen van de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, BBB, VVD en NSC.

De SLIM-subsidie: van individuele scholing tot loopbaanadviezen

De SLIM-subsidie: van individuele scholing tot loopbaanadviezen

De pot voor de SLIM-subsidie is tot en met 2027 flink verhoogd. Dat geld gaat naar individuele scholing, waarvan werknemers gebruik kunnen maken. Wat houdt de SLIM-regeling eigenlijk in?

Deskundigenoordeel geen zekerheidje meer bij re-integratiegeschil

Deskundigenoordeel geen zekerheidje meer bij re-integratiegeschil

Een zieke werknemer brengt voor zowel werkgever als werknemer onzekerheid met zich mee. De belangen lopen bovendien niet altijd parallel. Niet vreemd dus dat daar nog weleens perikelen uit ontstaan.

Voorbeelddocument personeelshandboek: jouw gids voor medewerkersbeleid

Voorbeelddocument personeelshandboek: jouw gids voor medewerkersbeleid

Gebruik dit voorbeelddocument om een effectief personeelshandboek op te stellen voor je organisatie. In dit handboek kun je bijvoorbeeld artikelen opnemen over je huisregels, vakantie en verzuim.

Veelgestelde vragen over de opbouw van vakantiedagen

Veelgestelde vragen over de opbouw van vakantiedagen

Als HR is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels over de opbouw van vakantiedagen. Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Soorten overeenkomsten op een rij

Soorten overeenkomsten op een rij

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden overeengekomen. Er kan gelijk sprake zijn van een vast of flexibel contract en alles wat er tussenin zit. In dit artikel staan de belangrijkste soorten en de aandachtspunten voor HR.

Huis voor Klokkenluiders: grote toename klokkenluiderszaken in 2023

Huis voor Klokkenluiders: grote toename klokkenluiderszaken in 2023

Klokkenluiders hebben in 2023 veel vaker vermoedens van misstanden gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders. Reden hiervoor is onder meer de gestegen aandacht voor grensoverschrijdend gedrag.

Stagiaire stelt werkgever aansprakelijk voor brandwonden

Stagiaire stelt werkgever aansprakelijk voor brandwonden

Een studente morst tijdens haar stage bij Verslavingszorg Noord-Nederland heet water op haar hand. Ze stelt VNN aansprakelijk. Wat beslist de rechter?