Kortdurend zorgverlof of calamiteitenverlof: zo help je je werknemer

Het arbeidsrecht kent verschillende verlofsoorten voor werknemers die door omstandigheden niet kunnen werken. Het is niet altijd duidelijk welke verlofsoort van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die wordt geconfronteerd met een acute medische crisis. Wat is het verschil tussen kortdurend zorgverlof en calamiteitenverlof?

Kortdurend zorgverlof of calamiteitenverlof: zo help je je werknemer
Foto: Ketut Subiyanto | Pexels

Stel je werknemer wordt gebeld door school. Dochterlief was wat al te avontuurlijk tijdens het speelkwartier, is gevallen en is met een gebroken been naar het ziekenhuis gebracht. Paniek, want papa is aan het werk. Uiteraard wil papa direct naar het ziekenhuis om zijn onfortuinlijke spruit bij te staan. Hiervoor heeft hij recht op calamiteitenverlof. Wat is dit en wat is het verschil met kortdurend zorgverlof?

Calamiteitenverlof

De Wet arbeid en zorg kent kortverzuimverlof, aangevuld met een kraamverlof. Het kort verzuim wordt ook wel calamiteitenverlof genoemd. Werknemers kunnen hier een beroep op doen bij 'onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen'. Een voorbeeld is plotselinge waterschade thuis die moet worden bestreden, of inderdaad, een kind dat acute zorg behoeft.

Hoe lang duurt calamiteitenverlof?

Het verlof geldt slechts voor een ‘korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. Afhankelijk van de situatie zal het gaan om een paar uren tot enkele dagen in zeer bijzondere omstandigheden. Bij noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag is de periode afgebakend tot die eerste ziektedag. Zowel werkgever als werknemer zullen telkens naar redelijkheid en billijkheid moeten handelen.

Kortdurend zorgverlof

Maar een kind dat uit een klimrek is gekukeld met gebroken botten tot gevolg, heeft natuurlijk langer zorg nodig dan één dag. Daarvoor bestaat het kortdurend zorgverlof. Dit stelt werknemers in staat zelf gedurende korte tijd een ziek thuiswonend kind, zieke partner of ouder te verzorgen. Dit geldt ook voor de zorg van broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving.

Om aanspraak te kunnen maken op kortdurend zorgverlof moet er sprake zijn van ‘noodzakelijke verzorging’, waarbij die zorg alleen door de werknemer kan worden verstrekt.

Hoe lang duurt kortdurend zorgverlof?

Het verlof gaat pas in op het tijdstip waarop de werknemer het opnemen ervan aan de werkgever meldt. Het verlof is in elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week. Voor een werknemer met een volledige werkweek komt dit neer op tien dagen per jaar. Voor deeltijders bestaat er recht op een evenredig deel van die tien dagen.

Onderdeel van de collectie

Verlof en vakantie

Vakantie en verlof. Twee verschillende zaken, maar beiden geven de werknemer toestemming afwezig te zijn, al dan niet met salarisbehoud. In dit dossier lees je over het verschil en alles wat je moet weten over de verschillende verlofvormen.

Redactie

Redactie

De redactie van PW. zorgt ervoor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van HR en personeelsmanagement.