Verlof rondom ouderschap: de verlofvormen op een rij

Voor (nieuwe) ouders kunnen de verschillende regels rondom verlof doen duizelen. Wat voor soorten verlof zijn er en wat houden ze in?

Verlof rondom ouderschap: de verlofvormen op een rij

Wat voor soorten verlof zijn er rondom ouderschap?

Nederland kent veel soorten verlof die allemaal geregeld zijn in de Wet arbeid en zorg. Met betrekking tot het ouderschap categoriseren we de volgende soorten verlof:

  • zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
  • geboorteverlof
  • ouderschapsverlof
  • adoptieverlof of pleegzorgverlof
  • zorgverlof (kortdurend en langdurend)
  • calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Wat is het verschil tussen zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof vader?

De bovengenoemde verlofnamen lijken op elkaar maar er is echt verschil. Een zwangere werknemer heeft recht op alle drie de soorten verlof, mits zij een contract heeft óf ze krijgt een (tijdelijke) uitkering. Samengevat is het onderscheid de volgende:

Zwangerschapsverlof

Een werknemer die zwanger wordt heeft tijdens de zwangerschap en na de bevalling recht op in totaal zes weken zwangerschapsverlof. Bereken hier wanneer het zwangerschapsverlof van je medewerker ingaat.

Bevallingsverlof

De dag na de bevalling gaat het bevallingsverlof in. Dit is minimaal tien weken, maar het kan langer zijn omdat de werknemer verloftijd heeft overgehouden na haar zwangerschapsverlof (de werknemer heeft niet gebruikgemaakt van de volledige zes weken zwangerschapsverlof ). Lees ook: De verlofvormen rond
zwangerschap en ouderschap: zo zit het.

Geboorteverlofvader

Als we het hebben over geboorteverlof dan gaat het over het verlof voor de partner van de moeder. Dit wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd óf partnerverlof. De term kraamverlof of babyverlof kom je ook nog weleens tegen.

Lees ook: over de rol van werkgevers bij het aanvullende geboorteverlof.

Het ouderschapsverlof: wat houdt dit in?

Vanaf augustus 2022 hebben ouders niet alleen recht op onbetaald verlof vanwege de komst van een kind, maar ook betaald verlof. Iedere ouder (met een arbeidsovereenkomst of uitkering) krijgt 9 werkweken betaald verlof. Wat moet je weten of deze wetswijziging? Het is aan jou als HR-professional om de wetswijziging goed door te voeren in het bedrijf. Dat doe je zo: met drie actiepunten. Lees hier twaalf praktische vragen over het nieuwe ouderschapsverlof zodat je snel kunt reageren op vragen van werknemers.

Waar gaan rechtszaken zoal over rondom ouderschap en verlof?

Op PW vind je toonaangevende rechtszaken, zoals twee aparte gevallen waarbij het contract van een zwanger persoon niet werd verlengd: in de eerste zaak blijkt dat de werkgever niet een verboden onderscheid heeft gemaakt tussen zwangere en niet-zwangere werknemers. In de tweede zaak krijgt de werkgever opnieuw gelijk bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst van een zwanger persoon; hij hoeft geen vergoeding te betalen.

Calamiteitenverlof, zorgverlof en kortverzuimverlof

Mocht er een dringend probleem zijn rondom het kind van een medewerker dan kunt die medewerker calamiteitenverlof of het kortverzuimverlof opnemen. Het kind moet bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis. Kort of langdurig zorgverlof kan worden opgenomen wanneer een kind bijvoorbeeld ziek is; de werknemer moet noodzakelijke zorg verlenen aan het kind.

Jennifer Lijcklama à Nijeholt

Jennifer Lijcklama à Nijeholt

Redacteur PW.

Jennifer Lijcklama à Nijeholt (1991) is redacteur bij PW. en schrijft onder meer over functioneringsgesprekken, conflict, ziekteverzuim, ontslag en pensioenen. Daarbij heeft zij een focus op het midden- en kleinbedrijf (mkb), vanwege haar achtergrond in die tak van het bedrijfsleven waar ze onder andere werkte als content- en productmanager.