Verlof rondom ouderschap: de verlofvormen op een rij

Voor (nieuwe) ouders kunnen de verschillende regels rondom verlof doen duizelen. Wat voor soorten verlof zijn er en wat houden ze in?

Wat voor soorten verlof zijn er rondom ouderschap?

Nederland kent veel soorten verlof die allemaal geregeld zijn in de Wet arbeid en zorg. Met betrekking tot het ouderschap categoriseren we de volgende soorten verlof:

  • zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
  • geboorteverlof
  • ouderschapsverlof
  • adoptieverlof of pleegzorgverlof
  • zorgverlof (kortdurend en langdurend)
  • calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Wat is het verschil tussen zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof vader?

De bovengenoemde verlofnamen lijken op elkaar maar er is echt verschil. Een zwangere werknemer heeft recht op alle drie de soorten verlof, mits zij een contract heeft óf ze krijgt een (tijdelijke) uitkering. Samengevat is het onderscheid de volgende:

Zwangerschapsverlof

Een werknemer die zwanger wordt heeft tijdens de zwangerschap en na de bevalling recht op in totaal zes weken zwangerschapsverlof. Bereken hier wanneer het zwangerschapsverlof van je medewerker ingaat.

Stel je wilt tijdens je zwangerschapsverlof op vakantie, hoe gaat dat in zijn werk?

Zwangerschaps- en bevallingsverlof is een vorm van onbetaald verlof. In het verleden was het zo dat je tijdens het verlof geen vakantie-uren opbouwde. Dat is nu veranderd. Lees alles over vakantie aanspraken tijdens zwangerschapsverlof.

Als je twee of meer kinderen krijgt, krijg je dan langer zwangerschapsverlof voor het herstel?

Ja, er zijn paar jaar geleden versoepelde regels opgenomen in de wet voor moeders die een een meerling krijgen (twee of meer kinderen).

Bevallingsverlof

De dag na de bevalling gaat het bevallingsverlof in. Dit is minimaal tien weken, maar het kan langer zijn omdat de werknemer verloftijd heeft overgehouden na haar zwangerschapsverlof (de werknemer heeft niet gebruikgemaakt van de volledige zes weken zwangerschapsverlof ). Lees ook: De verlofvormen rond
zwangerschap en ouderschap: zo zit het.

Geboorteverlof vader

Als we het hebben over geboorteverlof dan gaat het over het verlof voor de partner van de moeder. Dit wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd óf partnerverlof. De term kraamverlof of babyverlof kom je ook nog weleens tegen.

Lees ook: over de rol van werkgevers bij het aanvullende geboorteverlof.

Het ouderschapsverlof: wat houdt dit in?

Vanaf augustus 2022 hebben ouders niet alleen recht op onbetaald verlof vanwege de komst van een kind, maar ook betaald verlof. Iedere ouder (met een arbeidsovereenkomst of uitkering) krijgt 9 werkweken betaald verlof. Wat moet je weten of deze wetswijziging? Het is aan jou als HR-professional om de wetswijziging goed door te voeren in het bedrijf. Dat doe je zo: met drie actiepunten. Lees hier twaalf praktische vragen over het nieuwe ouderschapsverlof zodat je snel kunt reageren op vragen van werknemers.

Gelden alle regels rondom het ouderschapsverlof ook voor adoptie- en pleegouders?

Er zijn specifieke regels rondom adoptie en pleegouderschap. In 2019 is bepaald dat het adoptie- en pleegzorgverlof niet vier maar zes weken is. Zodat je langer kunt wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Lees ook over het verloop van de loondoorbetaling bij adoptie.

Waar gaan rechtszaken zoal over rondom ouderschap en verlof?

Op PW vind je toonaangevende rechtszaken, zoals twee aparte gevallen waarbij het contract van een zwanger persoon niet werd verlengd: in de eerste zaak blijkt dat de werkgever niet een verboden onderscheid heeft gemaakt tussen zwangere en niet-zwangere werknemers. In de tweede zaak krijgt de werkgever opnieuw gelijk bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst van een zwanger persoon; hij hoeft geen vergoeding te betalen.

Calamiteitenverlof, zorgverlof en kortverzuimverlof

Mocht er een dringend probleem zijn rondom het kind van een medewerker dan kunt die medewerker calamiteitenverlof of het kortverzuimverlof opnemen. Het kind moet bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis. Kort of langdurig zorgverlof kan worden opgenomen wanneer een kind bijvoorbeeld ziek is; de werknemer moet noodzakelijke zorg verlenen aan het kind.