Geen disfunctioneren, maar wel verstoorde arbeidsverhouding

Een werkgever heeft een waslijst met klachten over een monteur. Maar de rechter schuift alles terzijde, omdat er niets is vastgelegd. De arbeidsverhouding is wel verstoord, maar wat als herplaatsing niet mogelijk is?