Problemen op de werkvloer? Schakel een arbeidsconflictadvocaat in

Conflicten op de werkvloer leiden tot veel spanning en onrust. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever of van HR ze op te lossen. Deze taak kan zwaar zijn, vooral wanneer het conflict diepgeworteld zit. Een arbeidsconflictadvocaat biedt hulp.

Problemen op de werkvloer? Schakel een arbeidsconflictadvocaat in

Arbeidsconflicten kunnen heel divers van aard zijn. Sommige conflicten ontstaan doordat de persoonlijkheden van twee mensen botsen. Vaak kunnen deze conflicten vrij eenvoudig opgelost worden door gesprekken te regelen tussen de betreffende partijen.

Conflicten ontstaan regelmatig door een meningsverschil, maar het is ook goed mogelijk dat er meer achter zit. Zo kunnen conflicten gaan over de arbeidsvoorwaarde., werk dat geleverd is of verzuim van een werknemer. Dan is het verstandig om je bij te laten staan door een arbeidsconflict advocaat om de rust terug te laten keren op de werkvloer.

Arbeidsconflict door ziekteverzuim

Een arbeidsconflict door ziekteverzuim komt frequent voor en is een groot probleem binnen ondernemingen. Dit probleem werkt vaak twee kanten op. Allereerst kunnen deze conflicten ontstaan door het veelvuldig ziekmelden van een werknemer. Werkgevers en collega’s lijden hieronder, waardoor zij geïrriteerd raken en dit afreageren op de zieke werknemer in kwestie.

Continue onenigheden en problemen met collega’s zorgen weleens voor burn-outs”

Ziek melden

Daarnaast is het ook mogelijk dat hevige conflicten op de werkvloer leiden tot het ziek melden van één van de partijen, of zelfs beide. Continue onenigheden en problemen met collega’s zorgt wel eens voor burn-outs of overspanningen. Als gevolg hiervan kunnen werknemers zich ziek melden om het probleem te ontlopen en omdat hun mentale gezondheid erop achteruitgaat.

Wanneer een arbeidsconflict door ziekteverzuim zodanig heftig is dat een simpel gesprek geen uitkomst meer biedt, is externe hulp inschakelen onvermijdelijk. In ernstige situaties kan het zelfs aangeraden worden om het conflict op te lossen door het dienstverband te beëindigen. Eventueel kan re-integratie een oplossing bieden en kan een beëindiging worden voorkomen.

Arbeidsconflict ontslag

Werkgevers staan onder grote druk als het aankomt op het nemen van beslissingen. Dit kan er soms voor zorgen dat zij een beslissing nemen die niet verstandig is. Als werkgever is het optimaal om deze situaties in de eerste plaats te voorkomen, aangezien werknemers als gevolg op deze beslissingen hulp kunnen inschakelen om de fout recht te trekken, met alle kosten van dien. Er kan van tevoren juridische hulp aangevraagd worden tijdens het nemen van een belangrijke beslissing, bijvoorbeeld ontslag van een werknemer vanwege een arbeidsconflict.

Terecht ontslag

In enkele gevallen is er wél sprake van onterecht ontslag door de werkgever. De werknemer kan loon mislopen dat hij of zij nog wel verdient, of kan ernstige gevolgen leiden door een onverwacht ontslag. Een arbeidsadvocaat kan legale stappen ondernemen en bewijzen waarom de werknemer in zijn of haar recht staat. Voor de werknemer kan het namelijk hopeloos voelen om een gesprek aan te gaan met de werkgever over ontslag gerelateerde problemen; hij of zij voelt zich machteloos. Ondoordachte beslissingen van de werkgever moeten dan ook aangepakt worden.

Werknemers staan vaak volledig in hun recht als het aankomt op een ongelijke en oneerlijke machtsverdeling, en met juridische hulp kan dit benadrukt worden. Zo wordt de werknemer beschermd tegen eventueel misbruik van macht (en recht).

Wanneer beide partijen niet direct de tanden in een rechtszaak willen zetten, kan mediation worden ingezet”

Mediation bij arbeidsconflict

Conflicten op de werkvloer kunnen dus op diverse manieren worden aangepakt. Wanneer beide partijen niet direct de tanden in een rechtszaak willen zetten, kan mediation worden ingezet. Mediation kan daarnaast geadviseerd worden vanuit de bedrijfsarts, iets dat de laatste tijd veel gebeurt.

Bij deze vorm van conflictoplossing, gaan de werknemer, werkgever en mediator in gesprek om mogelijke oplossingen te vinden. Alle belangrijke uitspraken en meningen worden vastgelegd in een rapport, zodat eventuele verdraaiing van woorden of misverstanden later voorkomen kunnen worden. Mediation is voornamelijk handig voor het bewaren van de vrede en het realiseren van een relaxte werkomgeving.

Arbeidsconflictadvocaat voor ondersteuning

Conflicten kunnen ontzettend uiteenlopend van aard zijn. Tijdens onenigheden kunnen partijen dingen zeggen of beslissingen nemen die onfortuinlijk kunnen uitpakken. Wat de situatie ook is, problemen op de werkvloer kunnen altijd profiteren van een arbeidsconflictadvocaat om de oplossing in goede banen te leiden.

Dit artikel is gesponsord doorCKH Advocaten

Versterking positie klokkenluiders dwingt bedrijven interne procedures aan te scherpen

Versterking positie klokkenluiders dwingt bedrijven interne...

Het wetsvoorstel dat de bescherming van klokkenluiders uitbreidt, is aangenomen door de Eerste Kamer. Eerst intern misstanden melden is niet meer noodzakelijk. De aanpassing heeft gevolgen voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Werknemer komt niet opdagen,  wat kan HR doen?

Werknemer komt niet opdagen, wat kan HR doen?

Je wilt natuurlijk structureel voorkomen dat werknemers niet komen opdagen. Wat kan HR doen om dit te voorkomen? Arbeidsrechtadvocaat Caro Nagel van WVO advocaten geeft 5 tips.

Werknemer komt 243 keer te laat: reden voor ontslag?

Werknemer komt 243 keer te laat: reden voor ontslag?

Een werkgever is er klaar mee. Een van zijn werknemers komt regelmatig te laat, variërend van enkele minuten tot enkele uren. Wat zegt de rechter: is zo'n situatie genoeg reden voor ontslag op staande voet?

Targets niet halen geldt niet als disfunctioneren

Targets niet halen geldt niet als disfunctioneren

Het stellen van targets door de werkgever maakt het makkelijk om het functioneren van de werknemer te meten. Als die niet worden gehaald, zijn werkgevers (te) snel van mening dat de werknemer disfunctioneert. Toch hoeft dit niet zo te zijn.

Meestal geen recht op overwerkvergoeding, wanneer wel?

Meestal geen recht op overwerkvergoeding, wanneer wel?

Meestal wordt overwerk niet apart vergoed, in het contract valt het onder het reguliere salaris. Maar mag een werkgever overwerk zomaar 'verdisconteren' in het salaris en dat opnemen in een contract? Wanneer is een aparte vergoeding passend?

Nevenwerkzaamheden uit het verleden getoetst aan nieuwe wetgeving

Nevenwerkzaamheden uit het verleden getoetst aan nieuwe wetgeving

Sinds 1 augustus 2022 mag de werkgever nevenwerkzaamheden niet zomaar meer verbieden. De werkgever in onderstaande zaak verwijt de werknemer desondanks dat hij zonder toestemming nevenwerkzaamheden heeft verricht. Wat oordeelt het hof?

Medewerkers controleren tijdens WK-wedstrijd: mag dat?

Medewerkers controleren tijdens WK-wedstrijd: mag dat?

Een voorspelbare ziekmelding na een belangrijke WK-wedstrijd of stiekem onder werktijd kijken. Het WK brengt een aantal arbeidsrechtelijke vragen met zich mee. Wat mag er wel en niet? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt uit.

Ontslag werkneemster die keek in bankgegevens ex-man

Ontslag werkneemster die keek in bankgegevens ex-man

Een bankmedewerkster nam het niet zo nauw met de regels van de bank en raadpleegde de bankrekening van haar ex-man en dochter. Naar eigen zeggen om te kijken of 'het goed met hen ging'. Ontslag volgt. Terecht of niet?