Willem de Lange

Expertblogger en zelfstandig onderzoeker HR-sector

Willem de Lange is zelfstandig onderzoeker en publicist op het terrein van arbeidsvraagstukken en uitgever van het Tijdschrift voor HRM. Bij uitgeverij Vakmedianet publiceerde hij De Canon voor HRM. Willem de Lange schrijft maandelijks een column voor PW.

Een kerstboom vol

Een kerstboom vol

Nederland kent meerdere vormen verlof. Een 'hele kerstboom vol', volgens Willem de Lange. In deze blog geeft hij hier zijn visie op.

Willem de Lange: 'Fouten maken mag, fouten toegeven ook'

Willem de Lange: 'Fouten maken mag, fouten toegeven ook'

De meeste HR-professionals zijn er intussen wel van doordrongen dat HRM 'evidence based' moet zijn, maar dat gaat lang niet overal goed.

Personeel dat vertrekt: de direct leidinggevende heeft de sleutel

Personeel dat vertrekt: de direct leidinggevende heeft de sleutel

Uit cijfers van CBS blijkt dat steeds meer mensen hun baan in de zorg opzeggen. Ronduit verontrustende cijfers, vindt Willem de Lange. In deze blog geeft hij zijn visie hier op.

HRM individualiseert: maatwerk vergt 'een goed verhaal'

HRM individualiseert: maatwerk vergt 'een goed verhaal'

Nu het individu meer centraal staat, vraagt dat van HRM vaker maatwerk. De vrees voor precedentwerking is flauwekul, betoogt Willem de Lange. Ongelijke monniken, ongelijke kappen binnen het collectief moet je goed uitleggen.

De vitale senior en kansen voor HR

De vitale senior en kansen voor HR

Arbeidskrapte blijft een groot probleem. Eind maart stonden er volgens het CBS. 437.000 vacatures open. Steeds meer werkgevers 'ontdekken' deze dagen een groot reservoir: de senior.

Ongewenst gedrag komt ook voor in 'keurige' werkomgevingen

Ongewenst gedrag komt ook voor in 'keurige' werkomgevingen

Ongewenst gedrag komt binnen werkrelaties geregeld voor. Ook als het gaat om 'keurige' werkomgevingen, zoals de Tweede Kamer. De rol van HR is niet onbelangrijk, maar het accent ligt bij de leidinggevende, schrijft Willem de Lange.

Onderwijsvernieuwing bij HRM-opleidingen: een goed idee?

Onderwijsvernieuwing bij HRM-opleidingen: een goed idee?

Onderwijsvernieuwing bij HRM-opleidingen: moeten studenten vooral zelfstandig leren en werken? HRM lector Willem de Lange licht zijn mening toe.

HR vaak onbekend met overheidsregelingen voor aanname iemand met arbeidsbeperking

HR vaak onbekend met overheidsregelingen voor aanname iemand met...

HR is vaak onbekend met de overheidsregelingen voor tegemoetkoming bij het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking. Een kans!

Wat moet je met zoveel geld? 

Wat moet je met zoveel geld?

Als het had gesneeuwd deden wij als jongetjes wedstrijdjes wie het verste kon plassen. In de sneeuw kon je dat goed beoordelen. De competitie zat er al vroeg in, en bij velen is dat gebleven. We zien dat bijvoorbeeld bij de topinkomens in het...

Welzijn zou binnen elke organisatie een thema moeten zijn

Een nieuw tijdperk

De sociale onvrede neemt toe en het kabinet worstelt met de ene na de andere crisis. Het is tijd om hier eens fundamenteel over na te denken, vindt columnist Willem de Lange.