Futureproof
Leidinggeven in de hybride organisatie
Arbeidsrecht voor managers
PW. magazine oktober 2021
PW. magazine september 2021