Arbeidsrecht voor managers

Arbeidsrecht voor managers

In deze tijden van grote structurele veranderingen in onze maatschappij is het voor elke manager binnen bedrijven en instellingen een vereiste dat hij op de hoogte is van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht. De basis...

Leren & Ontwikkelen in het Digitale Tijdperk

Leren & Ontwikkelen in het Digitale Tijdperk

De onderscheidende kenmerken van het Digitale Tijdperk zijn innovatie, technologie, internationalisering, klimaatverandering, disrupties en het snelle tempo waarin alles verandert. Alleen organisaties die blijven innoveren, hebben een toekomst....

De High Performance Organisatie 2 - Inleiding

De High Performance Organisatie 2 - Inleiding

Waarom zijn sommige mensen en organisaties zeer succesvol en andere nauwelijks of niet? Hier is in de loop de tijd veel onderzoek naar gedaan met verschillende uitkomsten. Van duizend geheime formules tot tien succesingrediënten. De vraag is of...

De High Performance Organisatie 2

De High Performance Organisatie 2

Door Dirk-Jan den Breejen Organisatieverandering is altijd afhankelijk van de situatie en laat zich niet sturen volgens een standaardscenario. Het blijft een onvoorspelbaar, soms chaotisch verlopend proces. Om die reden geeft dit boek geen...

De High Performance Organisatie 2 - Hoofdstuk 3 - Learning & Development: op weg naar een inspirerende leercultuur

De High Performance Organisatie 2 - Hoofdstuk 3 - Learning &...

Organisaties moeten wendbaar zijn om goed in te kunnen spelen op hun dynamische omgeving en dat vereist ook wendbaarheid van medewerkers. Ze moeten zich makkelijk kunnen aanpassen aan veranderingen in de organisatie en zich nieuwe werkwijzen snel...