Veelgestelde vragen over bedingen

Veelgestelde vragen over bedingen

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen zijn opgenomen. Denk aan een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding. Een overzicht van veelgestelde vragen over bedingen.

Concurrentiebeding in contract bepaalde tijd: wat zegt de kantonrechter? [rechtspraak]

Concurrentiebeding in contract bepaalde tijd: wat zegt de...

Een recruiter tekent een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een concurrentie- en relatiebeding. Wanneer zijn werkgever zijn contract niet verlengt, accepteert hij een baan bij een van diens klanten. Zijn voormalige baas wil hem aan het...

Foto: Thirdman | Pexels

Concurrentiebeding in een tijdelijk contract: gewoon doen!

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is de hoofdregel dat in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding mag worden opgenomen. De regering vindt namelijk dat er sprake is van een ‘dubbel nadeel’ wanneer een werknemer met een...

Voor de rechter: werkgever haalt bakzeil met concurrentiebeding

Voor de rechter: werkgever haalt bakzeil met concurrentiebeding

Een schipper van een Amsterdamse rederij wil overstappen naar een concurrent van zijn werkgever. Zijn werkgever wil hem aan het concurrentiebeding houden omdat de schipper als OR-lid over bedrijfsgevoelige informatie beschikt. De kantonrechter haalt...

Non-concurrentiebeding is geen papieren tijger [rechtspraak]

Non-concurrentiebeding is geen papieren tijger [rechtspraak]

Een werknemer die bij de concurrent bijna het dubbele kan verdienen, heeft een zwaarwegend belang bij schorsing van het non-concurrentiebeding. Maar zijn werkgever piekert er niet over om een streep door de eerder gemaakte afspraken te zetten. Wat...

Concurrentiebeding: do’s and don’ts

Concurrentiebeding: do’s and don’ts

De arbeidsmarkt trekt aan en goede werknemers zijn schaars. De drempel om van baan te wisselen is laag, waardoor jobhoppen aan populariteit wint. Werkgevers gaan op hun beurt vaker over tot het opnemen van een concurrentiebeding. Zij willen een...