Concurrentiebeding: let op het risico bij een aanbod tot afkoop

Concurrentiebeding: let op het risico bij een aanbod tot afkoop

Denk goed na of je een concurrentiebeding wilt afkopen. Soms weegt het belang van de werknemer zwaarder dan dat van de werkgever, zoals blijkt uit de uitspraak van het hof.

Hof: niet goed geformuleerd concurrentiebeding in het voordeel van werknemer

Hof: niet goed geformuleerd concurrentiebeding in het voordeel van...

Duidelijk formuleren en goed communiceren is essentieel om conflicten te vermijden. Dit blijkt als een werknemer met een concurrentiebeding elders in dienst treedt en het hof in zijn voordeel oordeelt.

DEN HAAG - Karien van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ANP - Hollandse Hoogte - Dijkstra bv

Kabinet gaat concurrentiebeding moderniseren

De regels rondom het gebruik van een concurrentiebeding moeten worden verduidelijkt. Het kabinet wil een vergoeding invoeren bij gebruik van het concurrentiebeding en aanpassingen maken in de duur, geografische reikwijdte en motivatie.

Voorbeeldbrief ontheffen concurrentie- of relatiebeding

Voorbeeldbrief ontheffen concurrentie- of relatiebeding

Gebruik dit document om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer na afloop van het dienstverband niet (langer) gebonden is aan het eerder overeengekomen concurrentie- of relatiebeding.

Rechter: relatiebeding is geen concurrentiebeding

Rechter: relatiebeding is geen concurrentiebeding

Een werknemer die slechts gebonden is aan een relatiebeding mag bij een concurrent van de werkgever in diensttreden, zo oordeelde de rechter.

Concurrentiebeding in contract bepaalde tijd: wat zegt de kantonrechter? [rechtspraak]

Concurrentiebeding in contract bepaalde tijd: wat zegt de...

Een recruiter tekent een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een concurrentie- en relatiebeding. Wanneer zijn werkgever zijn contract niet verlengt, accepteert hij een baan bij een van diens klanten. Zijn voormalige baas wil hem aan het...