Bij Rabo is de IT die gerelateerd is aan HR-producten en -diensten sinds 1 april samengevoegd met HR.

Janine Vos, CHRO van Rabobank, laat haar HR-mensen niet alleen agile werken, ze heeft HR onlangs zelfs geïntegreerd met een deel van IT. Want dat zorgt voor een betere employee journey. Een gesprek over onder andere de strijd om talenten binnen te...

Wat HR kan bijdragen aan de digitale employee experience

De technologie en tools waarmee een organisatie werkt vormen een van pijlers van de medewerkersbeleving, Digitalisering speelt dan ook een grote rol in de employee experience. En juist HR kan ervoor zorgen dat technologie de band tussen medewerkers...

70 procent thuiswerkers heeft geen goede werkplek

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat de coronapandemie een groot deel van de Nederlandse werkenden voor het eerst dwong tot thuiswerken. Toch heeft bijna 70 procent van de werknemers nog altijd geen goede thuiswerkplek. Structurele...

© Roel Dijkstra | Foto: Dennis Wisse

Na jaren in Unilevers lijnmanagement stapte Joanny Lijbers dit jaar over naar HR. Ze kreeg een veel breder beeld van de hele organisatie. Een gesprek over digitaal werken versus menselijk contact, AI in HR en het belang van het vinden van je...

5 stappen: zo draagt HR bij aan digitale veiligheid

Steeds minder HR-professionals vinden dat zij een rol spelen in de digitale veiligheid van de organisatie. Dat is opmerkelijk, omdat HR daar wel degelijk een rol in heeft. In dit artikel vijf stappen om organisaties te helpen de digitale veiligheid...

'Zorgelijk gebrek aan vertrouwen in werknemer oorzaak toename monitoringsoftware'

De vraag naar monitoringsoftware steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met maar liefst 58% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens Ber Damen, partner bij Van der Bunt Adviseurs en lector HRM bij Avans +, spreekt hieruit een...