Alles over Mantelzorg

Ingrid van Loon en  Hein Wittgen: “Wij bieden managers begeleiding en training zodat ze signalen kunnen detecteren.”

'Impact mantelzorg nog steeds onderschat'

Er zijn in Nederland vijf miljoen mensen die mantelzorg verlenen, maar werkgevers hebben niet altijd aandacht voor de impact die dat heeft op medewerkers en de organisatie. Elk bedrijf zou daar serieus werk van moeten maken, vinden...

Foto: Shutterstock

Hoeveel mantelzorgers werken er in jouw organisatie?

Maar liefst 18 procent van het verzuim wordt erdoor veroorzaakt: mantelzorgers die in de knel komen tussen werk en privé. Geen wonder, want het aantal mantelzorgers is opgelopen tot 5 miljoen. Hoe kan HR ze zo goed mogelijk begeleiden?

Kortdurend en langdurend zorgverlof: het verschil

Kortdurend en langdurend zorgverlof: het verschil

Wanneer is sprake van kortdurend zorgverlof en waneer is het langdurend zorgverlof? Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt.

Mantelzorg gaat ten koste van werk

Mantelzorg gaat ten koste van werk

Voor een groot deel van de Nederlandse mantelzorgers gaat de zorg voor een naaste ten koste van hun werkverplichtingen. Het afgelopen jaar heeft de helft van de mantelzorgers eens of vaker werk moeten afzeggen om hulp te verlenen aan een familielid,...

Het rapport en de la

Het rapport en de la

Onze Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen voert volkomen terecht campagne tegen ambtelijke ellende. Een uitdagende missie zou je kunnen zeggen. Zo wil hij dat Rutte zich aan zijn eerdere toezegging houdt wat betreft de nieuwe bestuurscultuur.

Mantelzorg en werk: deze verlofregelingen zijn van belang

Mantelzorg en werk: deze verlofregelingen zijn van belang

1,8 miljoen Nederlanders combineren werk met zorg voor een naaste. Deze groep werkende mantelzorgers zal de komende decennia hard groeien tot 2,1 miljoen in 2040. De kans op overbelasting is groot. Deze verlofregelingen kunnen verlichting bieden.

Foto: Renate Vanaga | Unsplash

Wat zijn de regels voor zorgverlof?

Ongeveer een derde van de volwassen Nederlanders verleent een vorm van mantelzorg. Werknemers van wie een gezins- of familielid ziek is geworden, kunnen kortdurend zorgverlof opnemen. Met welke regels krijg je als werkgever precies te maken? Een...

Hoe je mantelzorgers binnenboord houdt

Hoe je mantelzorgers binnenboord houdt

Eén op de vier werkenden in Nederland is op de een of andere manier ook mantelzorger. Dus er is veel kans dat er ook een aantal werken in jouw organisatie. Het zijn mensen die zorgen voor hun ouders of schoonouders, hun zieke partners of een kind...

Corona maakt het werk van mantelzorgers zwaarder

Corona maakt het werk van mantelzorgers zwaarder

HR moet meer oog hebben voor de problemen waar een grote groep mantelzorgers tegenaan loopt tijdens de coronacrisis. Belelemmerende regels en gesloten dagbestedingen, maken dat het zorgen voor hulpbehoevende dierbaren zwaarder drukt op...

Vergeet vitaliteitgeklets en investeer in goede leidinggevenden

Vergeet vitaliteitgeklets en investeer in goede leidinggevenden

We vragen veel van medewerkers. Organisaties halen van alles uit de kast om duurzame inzetbaarheid te bereiken. Maar doen we niet te moeilijk? En durven we het echte gesprek te voeren? Een goede leidinggevende doet namelijk meer dan een duur...