Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?

Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het van belang dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft. In het algemeen moet de melding uiterlijk binnen een week na het ontstaan van ziekte van de...

Thuiswerk, een vertrouwenskwestie?

Thuiswerk, een vertrouwenskwestie?

Vanwege minder goed presteren wordt een redacteur zijn thuiswerkdag ontnomen. Als hij toch thuis blijft werken, houdt de werkgever zijn salaris voor die dag in. De werknemer vecht dit aan.

Adoptieverlof: hoe verloopt de loondoorbetaling?

Adoptieverlof: hoe verloopt de loondoorbetaling?

Met de invoering van de Wet arbeid en zorg heeft een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind opneemt in zijn gezin gedurende een bepaalde periode recht op verlof zonder behoud van loon. De werknemer kan in die periode wel een uitkering...