Arbeidsrechtelijke aspecten van internationale arbeid

Arbeidsrechtelijke aspecten van internationale arbeid

Werknemers kunnen uitgezonden worden naar het buitenland om daar arbeid te verrichten. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over de arbeidsrechtelijke aspecten van internationale arbeid.

Uitzend-cao: geen ontslag bij ziekte en gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden

Uitzend-cao: geen ontslag bij ziekte en gelijkwaardige...

Uitzendkrachten krijgen meer gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden als die van werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Dat is afgesproken in de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten die loopt tot 1 januari 2025.

Inschakeling van uitzendkrachten: wat is er geregeld over de arbeidsomstandigheden?

Inschakeling van uitzendkrachten: wat is er geregeld over de...

Bij het inschakelen van uitzendkrachten is in het kader van de arbeidsomstandigheden de inlener medeverantwoordelijk voor de uitzendkracht. Zo heeft de inlener bijvoorbeeld de plicht om de uitzendkracht voor te lichten over het te gebruiken...

Inschakeling van uitzendkrachten: hoe werkt het fasensysteem?

Inschakeling van uitzendkrachten: hoe werkt het fasensysteem?

De 26-wekenperiode inzake uitzendwerk betreft een periode waarin voor hetzelfde uitzendbureau is gewerkt. Elke gewerkte week telt mee. Het maakt niet uit hoeveel dagen of uren de uitzendkracht in een week heeft gewerkt. Ook al werkt hij maar een dag...

Inschakeling van uitzendkrachten: wat houdt de driepartijenverhouding in?

Inschakeling van uitzendkrachten: wat houdt de driepartijenverhouding...

Het meest typerende van de uitzendrelatie is dat er drie partijen bij betrokken zijn: het uitzendbureau, de uitzendkracht en de inlener.

Uitzendkrachten

Inschakeling uitzendkrachten: welke uitzendbureaus en welke beloning?

Kampt een bedrijf met bezettingsproblemen, dan kan het contact opnemen met een uitzendbureau. Het bedrijf geeft een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het soort werk dat verricht moet gaan worden. Het uitzendbureau gaat dan op zoek naar...