Alles over Wet arbeidsmarkt in balans

5 belangrijke vragen over de oproepovereenkomst

5 belangrijke vragen over de oproepovereenkomst

Voor werkgevers die veel met oproepkrachten werken, heeft de Wet arbeidsmarkt in balans grote veranderingen meegebracht. Omdat er bij werkgevers nog veel vragen leefden over de nieuwe voorwaarden, heeft de overheid een kennisdocument samengesteld...

Extra hoge transitievergoeding bij succesvol beroep op i-grond

Extra hoge transitievergoeding bij succesvol beroep op i-grond

Een werkgever moet een disfunctionerende werknemer een reële kans geven om zijn werk te verbeteren. Doet hij dat niet, dan kan hij geen beroep doen op ontslaggrond d. Ook niet wanneer de arbeidsrelatie is verstoord (ontslaggrond g). Maar voor een...

Hogere WW-premie bij te veel overwerk voor alle werkgevers geschrapt

Hogere WW-premie bij te veel overwerk voor alle werkgevers geschrapt

Werkgevers die dit jaar werknemers te veel overuren laten werken, hoeven niet bang te zijn dat zij met terugwerkende kracht een hogere WW-premie moeten betalen. Vanwege de coronacrisis is de zogenoemde 30% herzieningssituatie voor alle werkgevers...

PW. monitor: Wat vindt de HR-professional van de invoering van de WAB?

PW. monitor: Wat vindt de HR-professional van de invoering van de WAB?

Een jaar voordat de WAB werd ingevoerd, waren HR-, en uitzendprofessionals overwegend negatief over de Wet arbeidsmarkt in balans. Hoe denken zij er nu over? PW. en Flexmarkt peilden de mening van meer dan duizend professionals.

Onderzoeksresultaten PW. monitor: wat vindt HR-professional van de WAB?

Onderzoeksresultaten PW. monitor: wat vindt HR-professional van de...

Een jaar voordat de WAB werd ingevoerd, waren HR-, en uitzendprofessionals overwegend negatief over de Wet arbeidsmarkt in balans. Hoe denken zij er nu over? PW. en Flexmarkt peilden de mening van meer dan duizend professionals. Lees hier alle...

Wet arbeidsmarkt in balans: HR is iets positiever

Wet arbeidsmarkt in balans: HR is iets positiever

Bijna de helft van de HR-professionals (48%) vindt de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een slechte zaak. Daarmee is de stemming iets verbeterd, want een jaar geleden moest nog 57 procent niets van deze nieuwe wet weten.

WAB baart ondernemers nog zorgen

WAB baart ondernemers nog zorgen

Een groot deel van de werkgevers in de horeca maakt zich zorgen over de Wet arbeidsmarkt in balans die van kracht is geworden op 1 januari 2020. Meer dan de helft weet nog niet wat de impact op het eigen bedrijf zal zijn.

Whitepaper: wet arbeidsmarkt in balans

Whitepaper: wet arbeidsmarkt in balans

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat voorstellen tot herziening van de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht. Hiermee wordt volgens het kabinet Rutte III een aantal noodzakelijke stappen gezet voor het...

Transitievergoeding: PW. Transitietool geschikt voor oude en nieuwe regels

Transitievergoeding: PW. Transitietool geschikt voor oude en nieuwe...

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen vanaf 1 januari 2020 de regels voor de berekening van de transitievergoeding. In sommige situaties zijn vanwege overgangsrecht de oude regels nog van toepassing. Bepaal of dit van...

Cumulatiegrond voor ontslag: "2 x een halve grond = i-grond"

Cumulatiegrond voor ontslag: "2 x een halve grond = i-grond"

De Wet werk en zekerheid (WWZ) had het aantal vaste dienstverbanden moeten vergroten. Dat beoogde effect viel tegen, mede doordat ontslag na invoering van de WWZ lastiger werd.