Wet arbeidsmarkt in balans

De Wab introduceert nieuwe regels voor het arbeidsrecht. Het gaat om aanpassingen in de regeling voor oproepovereenkomsten, de regels omtrent de proeftijd, de ketenregeling, het ontslagstelsel, de berekening van de transitievergoeding, de regels voor payrollkrachten en de berekening van WW-premies. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels van kracht worden per 1 januari 2020.

Wet arbeidsmarkt in balans

Voor werkgevers is het van groot belang om op de hoogte te zijn van het arbeidsrecht. Het boek Wet arbeidsmarkt in balans geeft een handreiking hoe HR-professionals om moeten gaan met de nieuwe regelgeving, zowel juridisch als praktisch. Het biedt inzicht in de belangrijkste veranderingen en wat dit voor de praktijk betekent. Per onderwerp wordt aandacht besteed aan het geldende wettelijke kader, de nieuwe regelgeving en het overgangsrecht, waarbij duidelijke voorbeelden worden gegeven. Het boek is daarmee een must voor iedere HR-professional.

Bestel dit boek hier

Vraag hier een docentexemplaar aan.

Alles wat HR moet weten over de Wet modernisering concurrentiebeding

Alles wat HR moet weten over de Wet modernisering concurrentiebeding

Met het wetsvoorstel worden de regels over het concurrentiebeding aangescherpt. Het voorstel zorgt voor een sterkere rechtspositie van de werknemer.

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Zzp-wetgeving: zie jij door de bomen het bos nog?

Het nieuwe kabinet wil duidelijke criteria voor een arbeidsrelatie opstellen. Ook is het plan de handhaving van schijnzelfstandigheid weer op te pakken. En de verplichte AOV komt eraan. De stand van zaken op het gebied van de bevroren zzp-wetgeving.

Alles wat HR moet weten over de Wet herziening bedrag ineens

Alles wat HR moet weten over de Wet herziening bedrag ineens

Met deze wet kan je werknemer, als pensioendeelnemer, ervoor kiezen om eenmalig een (pensioen)bedrag in één keer uit te laten betalen.

Dit moet je weten over de Wet bereikbaarheid buiten werktijd

Dit moet je weten over de Wet bereikbaarheid buiten werktijd

Op basis van deze wet kunnen er afspraken gemaakt worden over de bereikbaarheid van de werknemer buiten werktijd.

Foto: Agence Olloweb | Unsplash

Checklist: screening van medewerkers

Het recht op privacy is een groot goed. Toch kan een HR-professional veel doen om er voor te zorgen dat hij weet wie hij aanneemt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet alles wat mag en wat moet bij de screening van personeel op een rij.

Dit moet je weten over de Wet verhoging minimumloon

Dit moet je weten over de Wet verhoging minimumloon

Met deze (spoed)wet stijgt het wettelijk minimumloon tussentijds met 1,2%. Hierdoor stijgt het minimumuurloon naar verwachting van € 13,27 per uur naar € 13,43 per uur.

Dit moet je weten over de Wet eerlijk delen

Dit moet je weten over de Wet eerlijk delen

Deze regelgeving biedt werknemers (vanaf 100) de mogelijkheid om te delen in de winst van je organisatie. Hierdoor kunnen medewerkers hun invloed binnen je onderneming vergroten.

Nieuwe wet moet positie flexwerkers verder versterken

Nieuwe wet moet positie flexwerkers verder versterken

De 'Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten' is na de val van het kabinet niet controversieel verklaard en gaat dus verder in het wetgevingstraject. Doel van de wet is de positie van oproep- en uitzendkrachten verbeteren en...