Meer mensen komen in aanmerking voor de Banenafspraak

Meer mensen komen in aanmerking voor de Banenafspraak

Mensen in de WIA, Wajong of met een werkloosheidsuitkering (WW) gaan in aanmerking komen voor de Banenafspraak. Werkgevers kunnen bij het aannemen van deze mensen hierdoor subsidie aanvragen.

Dit moet je weten over de WIA

Dit moet je weten over de WIA

Nu een gevaarlijke cocktail van risico's de houdbaarheid van de WIA bedreigt, kunnen private partijen niet werkloos toekijken hoe het systeem vastloopt. "De vraag is niet óf er een WIA-ingreep komt, maar wie hem mee vormgeeft."

Achterstanden in WIA-keuringen: tijd voor actie

Achterstanden in WIA-keuringen: tijd voor actie

Corona heeft voor grotere achterstanden gezorgd in de keuringen die het UWV moet doen bij mensen die aan de WIA-poort komen. Achterstanden betekenen langer wachten op besluiten, maar voor HR is dit juist hét moment om in actie te komen

Welk effect heeft de coronapandemie op de vitaliteit van werknemers?

Welk effect heeft de coronapandemie op de vitaliteit van werknemers?

Nu we de uitbraak van COVID-19 langzamerhand wat meer onder controle krijgen, rijst de vraag wat het virus op de lange termijn betekent voor de inzetbaarheid van personeel. Dirk Adema van elipsLife deelt de eerste bevindingen. De effecten lijken...

Praktijkgids voor puzzelaars [recensie Praktijkgids Sociale Zekerheid]

Praktijkgids voor puzzelaars [recensie Praktijkgids Sociale Zekerheid]

Stel: een van je werknemers is langdurig ziek. Of we moeten iemand ontslaan door de crisis. Dan krijgt deze (ex-)collega een uitkering. Hij of zij wil van je weten hoe hoog de uitkering wordt. Van de instanties komt dan vaak technische informatie,...

Zieke medewerker? Zes aandachtspunten

Zieke medewerker? Zes aandachtspunten

Als een medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt is, geeft dat zorgen. Bij de werkgever, maar ook bij de medewerker. De grote vraag is of hij zijn levensstandaard kan behouden? En hoe kun je als werkgever helpen?