Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken: praktisch beoordelen

Vanaf 1 juli 2024 worden WIA-beoordelingen gebaseerd op feitelijke verdiensten. Deze nieuwe maatregel wordt ingevoerd om de achterstanden te verminderen.

Nieuwe maatregel vanaf 1 juli om WIA-achterstand aan te pakken: praktisch beoordelen

Karien van Gennip (CDA), demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, meldde op 15 juni in een Kamerbrief dat de achterstanden bij de WIA-claimbeoordeling niet langer oplopen. Desondanks zijn de achterstanden nog steeds groot. Daarom kondigde de minister de nieuwe maatregel ‘praktisch beoordelen’ aan, die op 1 juli ingaat. Daarnaast verlengde Van Gennip 2 bestaande maatregelen.  

Besparing op WIA-claimbeoordelingen

Bij het praktisch beoordelen hoeft de verzekeringsarts geen volledig belastbaarheidsprofiel in kaart te brengen, zoals nu het geval is. De arts beoordeelt alleen of de medewerker beperkingen heeft die de belasting in de beschreven werkzaamheden overschrijden. De inkomsten uit de feitelijke werkzaamheden bepalen vervolgens de mate van arbeidsongeschiktheid.  

Het achterwege laten van deze theoretische schatting moet een besparing van 2.000 tot 3.000 WIA-claimbeoordelingen per jaar opleveren. De maatregel gaat geldt voor een periode van 3 jaar.  

Overige arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen, zoals de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling, de WAO, WAZ en Wajong vallen buiten de maatregel. Het UWV zal het effect van de maatregel praktisch beoordelen monitoren.  

Verlening van tijdelijke maatregelen 

Naast het invoeren van een nieuwe maatregel, verlengt de minister ook 2 bestaande maatregelen. Eén van die maatregelen betreft de mogelijkheid om WIA-voorschotten kwijt te schelden. Dit beleid liep oorspronkelijk tot 31 december 2023, maar is nu met 1 jaar verlengd.  

Daarnaast is ook de 60-plusregel verlengd tot en met 31 december 2024. Deze maatregel maakt het voor (ex-)werknemers van 60 jaar of ouder mogelijk om een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag te krijgen, zonder tussenkomst van een verzekeringsarts. In de Kamerbrief laat de demissionair minister weten dat de resultaten van deze maatregel positief zijn.

3 nieuwe varianten door OCTAS 

Om in de toekomst forse achterstanden te voorkomen, heeft de Onafhankelijke Commissie Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) onlangs 3 nieuwe varianten voor het WIA-stelsel gepresenteerd. Deze varianten zijn slechts adviezen aan het kabinet; het is nog niet duidelijk of het kabinet deze adviezen daadwerkelijk zal overnemen.  

De 3 varianten zijn als volgt:

  1. Huidige stelsel verbeteren. In deze variant wordt het stelsel niet volledig herzien, maar vereenvoudigd.
  2. Werk staat voorop. Hier ligt de nadruk op wat mensen wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.
  3. Basis voor werkenden. OCTAS stelt 1 gelijke regeling voor alle werkenden voor.

Wil je meer weten over het advies van de commissie? Je leest het hier: https://www.pwnet.nl/47172/octas-presenteert-3-varianten-om-wia-stelsel-te-vereenvoudigen

Oorzaak achterstand WIA-claimbeoordelingen   

De behoorlijke achterstand bij de WIA-beoordelingen voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte medewerkers is ontstaan door een groot tekort aan verzekeringsartsen. Om de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen recht te trekken, heeft het ministerie van SZW de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals de 60-plusregeling en de mogelijkheid om WIA-voorschotten kwijt te schelden.   

Daarnaast werd de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) opgericht. Deze commissie adviseert het ministerie over een stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dat betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar is.

Bregje Kop is sinds september 2023 redacteur bij PW. Ze schrijft onder meer over: burn-out en werkstress, duurzame inzetbaarheid, vakantie en verlof, verzuim, grensoverschrijdend gedrag en hybride werken.

5 alternatieven voor het jaarlijkse beoordelingsgesprek

5 alternatieven voor het jaarlijkse beoordelingsgesprek

Steeds meer organisaties schaffen de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken af. Mirjam Baars, expert talentontwikkeling, over de alternatieven.

Vanaf augustus 2022 ontvangen ouders 9 weken lang 70% van hun salaris. Is dat voldoende?

Zo gaat HR aan de slag met verlof

Verlof is vrijstelling van de afgesproken arbeid, gekoppeld aan een bepaald doel of aan bepaalde omstandigheden, waarbij doorbetaling van het loon afhankelijk is van het type verlof.

Rechter doet opvallende uitspraak in zaak rondom platformwerkers

Rechter doet opvallende uitspraak in zaak rondom platformwerkers

Platformwerkers van Temper zijn geen medewerkers, maar zelfstandigen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Dit staat haaks op jurisprudentie in vergelijkbare zaken.

Voorbeeld: Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Voorbeeld: Alcohol, drugs en medicijnenbeleid

Gebruik dit document 'Voorbeeld Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid)' om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen met betrekking tot alcohol, drugs en medicijnen.

De arbeidsovereenkomst: dit mag je niet missen

De arbeidsovereenkomst: dit mag je niet missen

Weet jij als HR-professional wat er in een arbeidsovereenkomst hoort te staan? PW. heeft de belangrijkste details per onderdeel van het arbeidscontract voor je op een rijtje gezet.

Wanneer is een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opportuun?

Wanneer is een geheimhoudings- en/of concurrentiebeding opportuun?

In een concurrentiebeding zijn vaak zaken als het geheimhouden van marktgevoelige informatie vastgelegd. En hoe zit het met een geheimhoudingsbeding?

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Alles wat HR moet weten over vakantiedagen

Per jaar ben je verplicht aan de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal viermaal het aantal bedongen arbeidsdagen per week. Hierover lees je alles in deze praktijkgids over vakantiedagen.

6 vragen & antwoorden over langdurend verzuim

6 vragen & antwoorden over langdurend verzuim

Ruim 60% van langdurend verzuim heeft een psychische achtergrond. Marjol Nikkels, verzuimspecialist, vertelt over oorzaken en uitdagingen en adviseert over preventie.