Achterstanden in WIA-keuringen: tijd voor actie

Corona heeft voor grotere achterstanden gezorgd in de keuringen die het UWV moet doen bij mensen die aan de WIA-poort komen. Achterstanden betekenen langer wachten op besluiten, maar voor HR is dit juist hét moment om in actie te komen

Achterstanden in WIA-keuringen: tijd voor actie

Door Stefan Duran

Eind 2020 wachtten nog meer dan 30.000 langdurig zieke werknemers op een keuring door het UWV, die duidelijk moet geven: is er na 104 weken wachttijd sprake van arbeidsongeschiktheid of niet? En zo ja, in welke mate? En de wachtlijst groeit alleen maar. Dat heeft voor werkgevers en werknemers een aantal vervelende gevolgen.

Wachten is nooit verstandig. Je weet immers niet of de medewerker gedeeltelijk of misschien wel helemaal niet arbeidsongeschikt wordt verklaard”

Dossier

Zieke werknemers kunnen na 104 weken zomaar nog eens een jaar in onzekerheid terechtkomen. Voor werkgevers is het daardoor ook een onzekere situatie. Gelukkig zijn er voor de werkgevers wel mogelijkheden om die onzekerheid enigszins in te perken. Zorg bijvoorbeeld voor een compleet dossier, eventueel geholpen door de verzekeraar. Dat geeft zowel de werkgever als de werknemer houvast.

Bovendien krijgt de UWV-arts snel een duidelijk beeld van de situatie en dat vergroot de kans dat het advies van de bedrijfsarts wordt gevolgd door het UWV.

Verlies geen kostbare tijd

Wachten is nooit verstandig. Je weet immers niet of de medewerker gedeeltelijk of misschien wel helemaal niet arbeidsongeschikt wordt verklaard. Dan ben je kostbare tijd kwijtgeraakt door in dat jaar niet naar ander werk te hebben gezocht. En re-integreren wordt dan ook moeilijker. Benut dus actief alle arbeidsmogelijkheden binnen en buiten het bedrijf, ook als een keuring op zich laat wachten. Anders wordt de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter.

Heb je geen aanvullende dekking, dan val je heel snel terug in inkomen. De keuring mag dan wel vertraagd plaatsvinden, de loongerelateerde periode gaat met terugwerkende kracht in. Daar ben je dus ook eerder doorheen.

Het aantal aanvragen voor een keuring zal de komende jaren blijven toenemen”

Langdurig verzuim groeit

Het is goed te beseffen dat de wachttijd voor WIA-keuringen waarschijnlijk voorlopig niet zal afnemen. Vorig jaar was re-integreren door de coronamaatregelen moeilijker dan normaal. Veel medische behandelingen zijn uitgesteld. Re-integreren was daarnaast niet alleen moeilijk vanwege thuiswerken, maar ook vanwege de problemen waarin bedrijven terechtkwamen. Dat heeft tot meer langer durend verzuim geleid terwijl de capaciteit voor WIA-keuringen juist beperkter is door alle coronamaatregelen.

Bovendien werken er momenteel meer mensen in Nederland dan ooit tevoren en is het aandeel oudere medewerkers gestegen. Kortom: het aantal aanvragen voor een keuring zal de komende jaren blijven toenemen. En we weten dat de capaciteit bij het UWV niet in hetzelfde tempo zal groeien. Er zijn meer vacatures in ons land dan werkzoekenden. Blijven investeren in de mogelijkheden die je hebt om mensen weer aan het werk te helpen, is dus essentieel.

Verzekeraar is partner

Helaas bestaat nog steeds het beeld dat verzekeraars vooral zo weinig mogelijk willen uitkeren. Maar het is helemaal niet gek om met je arbeidsongeschiktheidsverzekeraar te overleggen wat de mogelijkheden zijn. HR en verzekeraar zijn partners die er beiden bij gebaat dat zijn dat medewerkers blijven participeren. En je verzekering is er niet voor niks.

Een verzekeraar is erop gericht om mee te denken over oplossingen voor werkgever en werknemer. Iedereen is geholpen bij een snelle re-integratie. Dus bel gewoon eens je verzekeraar en leg je situatie voor. Wees proactief richting het UWV en geef aan welke situaties in jouw ogen voorrang verdienen. Dat staat of valt wel met een goede begeleiding in de eerste 24 maanden. Heb je geen goed dossier opgebouwd, dan beland je al snel onder op de UWV-stapel.

Na een jaar nemen de re-integratiekansen sterk af en moet je zorgen dat je het dossier compleet gaat maken”

Beste uitkomst

Wanneer is het dan slim om je arbeidsongeschiktheidsverzekeraar te betrekken bij een dossier? 52 weken is daarin een belangrijke mijlpaal, want na een jaar nemen de re-integratiekansen sterk af en moet je zorgen dat je het dossier compleet gaat maken. Dat leidt echt voor alle partijen tot de beste uitkomst.

Het gaat daarbij niet om het halen van de juiste vinkjes, maar om het helpen van mensen van werk naar werk. En als dat nog niet kan, dan is er nog genoeg andere hulp mogelijk om te zorgen voor een snel herstel. Zorg er zelf vooral voor dat alle noodzakelijke informatie voorhanden is.

Maak samen met de werknemer een logisch overzicht van wat je hebt gedaan en waarom en wat de uitkomst was. Dat helpt om het proces bij het UWV te versnellen. Hoe completer het dossier, hoe makkelijker het is voor het UWV om te oordelen.

Grijp dus alle mogelijkheden aan die er zijn om de medewerker te helpen. Denk ook aan de zorgverzekeraars die veel interventies bieden. Verzekeraars vormen als het ware een subsidiepot waar je gebruik van kunt maken daar waar het helpt!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met elipsLife. Stefan Duran is head sales Benelux bij elipsLife

Zo voer je een verzuimgesprek

Zo voer je een verzuimgesprek

Verzuim is duur. Wanneer een werknemer dus een onverwachts hoog ziekteverzuim heeft, of zich opvallend vaak op bepaalde dagen in de week ziek meldt, is het tijd voor een goed gesprek.

Maak een functioneringsgesprek zinvol met deze 5 vragen

Maak een functioneringsgesprek zinvol met deze 5 vragen

Functioneringsgesprekken. De meeste medewerkers én managers zien er tegenop, de uitkomsten zijn meestal teleurstellend. Door gesprekken veel persoonlijker te maken valt er veel meer uit te halen.

Ingrid van Loon:  “In 2040 is een op de drie Nederlanders mantelzorger. Dat is gewoon een feit.”

Impact mantelzorg op werknemers blinde vlek bij werkgever

Nederland telt drie miljoen mensen die mantelzorg combineren met een baan. Een loodzware combinatie, die zorgt voor veel uitval. Een blinde vlek ook voor veel werkgevers. Hoe ziet de toekomst eruit?

Leidinggevende cruciaal in succes hybride werken

Leidinggevende cruciaal in succes hybride werken

Tijdens de coronapandemie gold een landelijk advies tot thuiswerken. Het lijkt misschien lang geleden, maar dit advies werd pas vijf kwartalen geleden ingetrokken, op 15 maart 2022 om precies te zijn. Hybride werken is het nieuwe normaal. De sleutel...

Diversiteit en inclusie? 'Begin eerst met gelijke kansen man/vrouw'

Diversiteit en inclusie? 'Begin eerst met gelijke kansen man/vrouw'

Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft diversiteit en inclusie (D&I) inmiddels wel op de agenda staan. Een 50-50-verdeling tussen de seksen is echter nog ver weg. Volgens Stefan Duran van elipsLife, moeten we ons daar niet blind op staren: "De...

Zo geef je hybride werken vorm

Zo geef je hybride werken vorm

Welke effecten heeft het gedwongen thuiswerken gehad op onze manier werken? Wat zijn onze voorkeuren? Is hybride werken het nieuwe normaal? En hoe geven we dat vorm?

Zo focus je echt op de werknemer

Zo focus je echt op de werknemer

In het komende jaar zal in veel sectoren de personeelskrapte en het verloop van personeel toenemen. Het wordt steeds moeilijker om te voorzien in de capaciteitsbehoefte. Tijd dus om verloop te voorkomen. Maar hoe pak je dat aan?

Alcoholverslaving op de werkvloer

Alcoholverslaving op de werkvloer

Verslaving op de werkvloer komt veel vaker voor dan je denkt, weet jarenlang bedrijfsarts Gertjan Beens. Hoe moet HR omgaan met een alcoholverslaafde medewerker?