Een ontslagaanvraag wordt wel in behandeling genomen wanneer een werknemer zich ziekmeldt nadat het eerste deel van de ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV.

Het opzegverbod tijdens ziekte bij ontslag wegens bedrijfseconomische...

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer gedurende twee jaar niet opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen. In de praktijk leidde dit vaak tot een onwenselijke situatie. Zo meldden werknemers zich vaak ziek zodra zij er...

Sterker na Tegenslag

Sterker na Tegenslag

Hoe medewerker én organisatie sterker worden van een burn-out

Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?

Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet de werkgever doen?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het van belang dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft. In het algemeen moet de melding uiterlijk binnen een week na het ontstaan van ziekte van de...

Slapend dienstverband na 104 weken ziekte is niet altijd slecht werkgeverschap [rechtspraak]

Slapend dienstverband na 104 weken ziekte is niet altijd slecht...

Een werknemer is na 104 weken ziek te zijn geweest helemaal klaar met zijn werkgever. Hij wil weg, maar het lukt de partijen niet om tot een minnelijke schikking te komen. Volgens de werknemer maakt zijn werkgever zich schuldig aan slecht...

Is een digitale ziekmelding rechtsgeldig of niet? [rechtspraak]

Is een digitale ziekmelding rechtsgeldig of niet? [rechtspraak]

De digitalisering heeft ook gevolgen voor de communicatie tussen werkgever en werknemer. Waar werknemers zich voorheen telefonisch ziek meldden, sturen zij nu vaak simpelweg een berichtje via hun telefoon. Is zo'n digitale ziekmelding wel...

Hoe kunt u werknemers met kanker het beste tot steun zijn?

Hoe kunt u werknemers met kanker het beste tot steun zijn?

Kanker. Het is een diagnose waar veel werknemers mee te maken krijgen. Natuurlijk proberen leidinggevenden hen zoveel mogelijk te steunen, maar wat is eigenlijk de beste aanpak?