blog

Het onbenutte arbeidspotentieel van de flexmedewerker

Organisatie & Strategie

De Nederlandse economie laat al enige tijd een gestage groei zien, maar kampt ook met een aantal hardnekkige uitdagingen. Een daarvan is het ernstige tekort aan gekwalificeerde mensen in een groot aantal sectoren.

Het onbenutte arbeidspotentieel van de flexmedewerker

Zoals onder andere het CBS in augustus berichtte ondervinden bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven in toenemende mate belemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2018 werd 25% van de ondernemers daardoor belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten. In de bouwsector geeft bijna 40% van de ondernemers aan last te hebben van personeelstekorten.

Zorgelijke realiteit

De zorgelijke realiteit is dat werkzoekenden steeds minder vaak aan de gevraagde kwalificaties in vacatures voldoen. Mensen die wél de juiste diploma’s en certificaten hebben zijn met het aantrekken van de economie inmiddels weer aan de slag. Een extra complicatie is het feit dat ontwikkelingen in de kenniseconomie elkaar zo snel opvolgen, dat de vraag naar up-to-date kennis en kwalificaties het aanbod vele malen overtreft.

Goed nieuws

Maar nu het goede nieuws. Er is in Nederland een enorm potentieel aan gemotiveerde, werkende flexmedewerkers die direct en ‘on the job’ kunnen worden opgeleid. Zeker nu de groep flexmedewerkers zowel in absolute aantallen als verhoudingsgewijs sterk is gegroeid op de arbeidsmarkt, ligt daar voor werkgevers een enorme kans. Door te faciliteren in het volgen van – interne of externe – gerichte praktijkopleidingen kan snel worden voorzien in het grote tekort aan specifieke functietypes.

Investeren in opleiding

Wij zien in de praktijk dat flexmedewerkers die een opleiding volgen driemaal langer bij een organisatie blijven werken dan flexcollega’s die dat niet doen. Door te investeren in custom made opleidingstrajecten wordt niet alleen direct voorzien in de dringende behoefte aan mensen met de juiste kwalificaties voor specifiek werk, maar voor de continuïteit van een onderneming is het van groot belang om gekwalificeerde (flex)medewerkers beschikbaar te hebben. Het is echt de hoogste tijd om het onbenutte arbeidspotentieel van de grote groep flexmedewerker te gaan benutten.

 Adriaan Belonje, algemeen directeur Start People

Reageer op dit artikel