nieuws

Leven lang leren gaat steeds beter in Nederland

Personeelsmanagement

Ruim 19 procent van de Nederlandse volwassenen heeft vorig jaar formeel of informeel bijgeleerd. Nederland zit daarmee ver boven het Europese streefdoel van 15 procent.

Leven lang leren gaat steeds beter in Nederland

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over scholing van volwassenen. In vergelijking met andere EU-landen in Nederland nemen relatief veel volwassenen deel aan leven lang leren. Alleen in Zweden (30,4%), Finland (27,4%) en Denemarken (26,8) zitten er meer volwassenen in de schoolbanken.

EU-doelstelling

De EU wil dat in elke lidstaat minstens 15 procent van de volwassenen een cursus of opleiding volgt om kennis op te doen of de eigen vaardigheden op peil te houden. Dat EU-doel wordt bij lange na niet gehaald. Slechts 11 procent van de Europese volwassenen werkte vorig jaar aan leven lang leren.

Lees ook: Het nieuwe leren: nooit uitgeleerd op de werkvloer

Leven lang leren in Nederland

Nederland zit daar al jaren ver boven. In 2017 volgde ruim 19 procent van de volwassenen een cursus of opleiding. Ruim tien jaar eerder was dit nog ongeveer 16 procent. Nederland heeft de lat dan ook hoger liggen dan de EU: in 2020 moet 20 procent van de volwassenen van 25 tot 65 jaar deelnemen aan leven lang leren.

Korte cursus

In de afgelopen vier jaar groeide vooral het aantal deelnemers aan opleidingen die minder dan een week duurden. In 2017 nam 23 procent van de volwassenen deel aan een dergelijke korte opleiding of cursus.

Leestip!

Leestip!

Daarnaast volgde bijna een kwart een langere opleiding van drie jaar of langer. Dit zijn vooral jongvolwassenen die nog een formele opleiding volgen, bijvoorbeeld een mbo-, hbo- of wo-opleiding. Van de jongvolwassenen (25 tot 30 jaar) volgde ruim de helft een dergelijke opleiding van drie jaar of langer. Meestal gaat het om een door de overheid bekostigde opleiding.

Tijdsinvestering

Ruim 42 procent van de volwassenen die in 2017 een opleiding of cursus volgden, besteedden hieraan minder dan zeven uur per week. Ook opleidingen of cursussen waaraan volwassenen zeven tot dertien uur per week spenderen, komen relatief vaak voor (23 procent). Iets meer dan 12 procent nam deel aan scholing van 25 uur per week of meer. In de uren die mensen besteden aan opleidingen of cursussen is de afgelopen jaren weinig veranderd.

Reageer op dit artikel