Lidewey van der Sluis: het recept voor goed leiderschap

“Talentmanagement is een strategische mindset”, zegt Lidewey van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement. Leiderschap en talentmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Delen:

“Leidinggeven aan mensen doe je omdat je de continuïteit van de organisatie wilt waarborgen”, zegt hoogleraar Van der Sluis die verbonden is aan Nyenrode Business Universiteit en op deze universiteit de leergang HR Leiderschap verzorgt. Talentmanagement is daar volgens haar onlosmakelijk aan verbonden. “Leiderschap is een belangrijk element van talentmanagement.”

Is HR naar uw idee voldoende bezig met talentmanagement?

“Eigenlijk kijk ik hier liever naar vanuit de organisatie als geheel en niet zozeer vanuit HR alleen. Het gaat er namelijk om wat je als organisatie doet om de beschikbare mensen zo doelmatig en efficiënt te benutten. Dat bestuurders de organisatievlam doorgeven aan medewerkers en vice versa. Hoe pak je dat aan? Hoe kan het beter?  Daar kijk ik vanuit de praktijk én de wetenschap naar en dat is echt heel interessant.

“Bij veel organisaties wordt dat vuur maar mondjesmaat doorgegeven. Er blijft veel menselijk kapitaal onbenut, zo constateer ik. Dat is onnodige en kostbare kapitaalverspilling. De oplossingen hiervoor liggen in de hoek van betere communicatie, coördinatie en communicatie. Leiderschap dus. Vanuit de wetenschap weten we bijvoorbeeld dat zelfsturende teams niet goed werken. Er blijkt toch iemand nodig te zijn die zo’n team aanstuurt, de medewerkers betrokken houdt op het collectieve doel, enthousiast maakt, inspireert, noem maar op. Zelfsturende teams zijn dus niet de oplossing. Leiderschap wel.”

Wat houdt goed leiderschap precies in?

“Goed leiderschap zit onder andere in voorbeeldgedrag. Dat mensen zien hoe het hoort en horen waar het om draait. The tone at the top moet inspireren en richting geven. Een ceo die zijn of haar functie ziet als loopbaanstap is met zijn eigen dingen bezig. Een goede ceo beseft zijn of haar verantwoordelijkheid en neemt deze ook. In het betrekken van mensen bij het willen bereiken van de organisatiedoelen, het ‘engagen’. Hij of zij moet talenten in vuur en vlam zetten.  In dat opzicht is goed leiderschap een afgeleide van goed talentmanagement.”

Hoort talentmanagement dan wel op het bordje van HR?

“Veel organisaties willen vandaag de dag iets met talentmanagement. Vaak weten ze niet precies wat het is, maar ze wíllen er iets mee. Dan stapt de directie naar HR en zegt: ‘Ik wil dat jullie een plan gaan maken voor ons talentmanagement’.  Maar ja, zo’n vraag kan niet zonder input vanuit de bestuurders. Het strategische plan met de organisatie is namelijk het uitgangspunt voor het management van talent in de organisatie. Ik krijg heel vaak de vraag of er geen tool of systeem is waarmee talentmanagement is in te richten. Mijn antwoord daarop is: Nee. Zo werkt het namelijk niet. Talentmanagement is een strategische manier van kijken naar mensen. Het is een mindset.”

Dus HR moet met de directie om tafel?

“Zeker, HR is de partner in business. Talentmanagement dient onlosmakelijk verbonden te zijn met de organisatiewaarden en -doelen. Wat wil de organisatie? Waar hecht ze waarde aan? Zonder deze inzichten kun je niet werken aan talentmanagement. Je kunt als organisatie heel goede mensen binnenhalen, met zogenaamde droomkandidaten, maar als je wilt benutten en behouden, moet je als organisatie iets doen. Productiviteit en creativiteit komen niet met mensen mee. Als organisatie zul je de kwaliteiten van mensen moeten voeden om deze tot wasdom te laten komen. En de mensen moeten elke dag vol energie samen relevante dingen willen doen.”

“Je hoort wel eens verhalen over fulltime medewerkers die in hun vrije tijd ook nog van alles en nog wat doen. Als dat zo is, is er blijkbaar in de tijd dat zij beschikbaar waren voor een organisatie, niet uitgekomen of -gehaald wat er in zat. Dat is een gemiste kans voor de organisatie.“

Je verzorgt een dagdeel van de Nyenrode-opleiding HR Leiderschap. Wat kun je HR concreet leren?

“Ik wil HR een nieuwe kijk  geven op talentmanagement; ogen openen. Ik heb hiervoor meerdere modellen ontwikkeld. Ook een leiderschapsmodel. Dat bestaat uit twaalf punten; het is eigenlijk een soort recept voor goed leiderschap. Het zijn punten waar je aandacht aan moet besteden. Denk aan inspiratie, richting, respect, vertrouwen. Ik merk dat de deelnemers dit model zeer bruikbaar vinden en het meteen daarna toepassen in hun eigen praktijk. Dat maakt het voor mij extra leuk om hier aan mee te werken.”

Prof. Lidewey van der Sluis is een van de docenten van de Nyenrode-leergang HR leiderschap. Een zesdaagse collegereeks waarin experts van Nyenrode en praktijkdeskundigen trends en leiderschapsaspecten belichten die voor de HR-professional van essentieel belang zijn.

Dit vind je misschien ook interessant