Lidewey van der Sluis: het recept voor goed leiderschap

"Talentmanagement is een strategische mindset", zegt Lidewey van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement. Leiderschap en talentmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lidewey van der Sluis: het recept voor goed leiderschap

“Leidinggeven aan mensen doe je omdat je de continuïteit van de organisatie wilt waarborgen", zegt hoogleraar Van der Sluis die verbonden is aan Nyenrode Business Universiteit en op deze universiteit de leergang HR Leiderschap verzorgt. Talentmanagement is daar volgens haar onlosmakelijk aan verbonden. “Leiderschap is een belangrijk element van talentmanagement.”

Is HR naar uw idee voldoende bezig met talentmanagement?

“Eigenlijk kijk ik hier liever naar vanuit de organisatie als geheel en niet zozeer vanuit HR alleen. Het gaat er namelijk om wat je als organisatie doet om de beschikbare mensen zo doelmatig en efficiënt te benutten. Dat bestuurders de organisatievlam doorgeven aan medewerkers en vice versa. Hoe pak je dat aan? Hoe kan het beter?  Daar kijk ik vanuit de praktijk én de wetenschap naar en dat is echt heel interessant.

"Bij veel organisaties wordt dat vuur maar mondjesmaat doorgegeven. Er blijft veel menselijk kapitaal onbenut, zo constateer ik. Dat is onnodige en kostbare kapitaalverspilling. De oplossingen hiervoor liggen in de hoek van betere communicatie, coördinatie en communicatie. Leiderschap dus. Vanuit de wetenschap weten we bijvoorbeeld dat zelfsturende teams niet goed werken. Er blijkt toch iemand nodig te zijn die zo’n team aanstuurt, de medewerkers betrokken houdt op het collectieve doel, enthousiast maakt, inspireert, noem maar op. Zelfsturende teams zijn dus niet de oplossing. Leiderschap wel.”

Wat houdt goed leiderschap precies in?

“Goed leiderschap zit onder andere in voorbeeldgedrag. Dat mensen zien hoe het hoort en horen waar het om draait. The tone at the top moet inspireren en richting geven. Een ceo die zijn of haar functie ziet als loopbaanstap is met zijn eigen dingen bezig. Een goede ceo beseft zijn of haar verantwoordelijkheid en neemt deze ook. In het betrekken van mensen bij het willen bereiken van de organisatiedoelen, het ‘engagen'. Hij of zij moet talenten in vuur en vlam zetten.  In dat opzicht is goed leiderschap een afgeleide van goed talentmanagement.”

Hoort talentmanagement dan wel op het bordje van HR?

“Veel organisaties willen vandaag de dag iets met talentmanagement. Vaak weten ze niet precies wat het is, maar ze wíllen er iets mee. Dan stapt de directie naar HR en zegt: ‘Ik wil dat jullie een plan gaan maken voor ons talentmanagement’.  Maar ja, zo’n vraag kan niet zonder input vanuit de bestuurders. Het strategische plan met de organisatie is namelijk het uitgangspunt voor het management van talent in de organisatie. Ik krijg heel vaak de vraag of er geen tool of systeem is waarmee talentmanagement is in te richten. Mijn antwoord daarop is: Nee. Zo werkt het namelijk niet. Talentmanagement is een strategische manier van kijken naar mensen. Het is een mindset.”

Dus HR moet met de directie om tafel?

“Zeker, HR is de partner in business. Talentmanagement dient onlosmakelijk verbonden te zijn met de organisatiewaarden en -doelen. Wat wil de organisatie? Waar hecht ze waarde aan? Zonder deze inzichten kun je niet werken aan talentmanagement. Je kunt als organisatie heel goede mensen binnenhalen, met zogenaamde droomkandidaten, maar als je wilt benutten en behouden, moet je als organisatie iets doen. Productiviteit en creativiteit komen niet met mensen mee. Als organisatie zul je de kwaliteiten van mensen moeten voeden om deze tot wasdom te laten komen. En de mensen moeten elke dag vol energie samen relevante dingen willen doen."

"Je hoort wel eens verhalen over fulltime medewerkers die in hun vrije tijd ook nog van alles en nog wat doen. Als dat zo is, is er blijkbaar in de tijd dat zij beschikbaar waren voor een organisatie, niet uitgekomen of -gehaald wat er in zat. Dat is een gemiste kans voor de organisatie.“

Je verzorgt een dagdeel van de Nyenrode-opleiding HR Leiderschap. Wat kun je HR concreet leren?

“Ik wil HR een nieuwe kijk  geven op talentmanagement; ogen openen. Ik heb hiervoor meerdere modellen ontwikkeld. Ook een leiderschapsmodel. Dat bestaat uit twaalf punten; het is eigenlijk een soort recept voor goed leiderschap. Het zijn punten waar je aandacht aan moet besteden. Denk aan inspiratie, richting, respect, vertrouwen. Ik merk dat de deelnemers dit model zeer bruikbaar vinden en het meteen daarna toepassen in hun eigen praktijk. Dat maakt het voor mij extra leuk om hier aan mee te werken.”

Prof. Lidewey van der Sluis is een van de docenten van de Nyenrode-leergang HR leiderschap. Een zesdaagse collegereeks waarin experts van Nyenrode en praktijkdeskundigen trends en leiderschapsaspecten belichten die voor de HR-professional van essentieel belang zijn. 

Jeannette Beentjes is redacteur contentmarketing van PW. Na haar studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de UvA ging ze eerst aan de slag bij Banking Review, een tijdschrift voor het bankwezen. Hier ontdekte ze de liefde voor de journalistiek. Ze maakte de overstap naar AssurantieMagazine (toen Kluwer, nu onderdeel van Vakmedianet) en draaide jarenlang als eindredacteur/journalist mee op de nieuwsredactie. Van 2014 tot 2018 werkte ze met veel plezier als eindredacteur en webredacteur van PW. De Gids en communitymanager van HRbase.

Leefstijl en leiderschap beïnvloeden duurzame inzetbaarheid 

Leefstijl en leiderschap beïnvloeden duurzame inzetbaarheid

Onregelmatig werken heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van je mensen. Hoe waarborg je die in de 24-uurseconomie?

Leren van jonge nieuwelingen is een kans

Leren van jonge nieuwelingen is een kans

Er wordt nog te weinig gedaan om jongeren op waarde schatten. Dat is een gemiste kans en niet inclusief, schrijft Hans van der Spek van Berenschot.

Foto: Herbert Wiggerman | Vakfotografienet

CHRO Achmea: 'Blijf verliefd op het probleem, dan zie je altijd...

Hoe beweeg je mee in de snel veranderende wereld van werk? Voor Nadine Beister is de grootste HR-pijler dit jaar het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie.

Nel Waanders van Hotel Okura: 'Vul niet zelf in wat medewerkers nodig hebben'

Nel Waanders van Hotel Okura: 'Vul niet zelf in wat medewerkers nodig...

In 'Spotlight' staat een HR-professional centraal. Waar houdt Nel Waanders zich mee bezig? En waar ligt ze wakker van?

De wetswijzigingen voor HR per 1 juli 2024

De wetswijzigingen voor HR per 1 juli 2024

Op 1 juli treedt er een aantal wetswijzigingen in werking, zoals de CO2-registratieplicht. PW. heeft de belangrijkste wijzigingen voor HR op een rij gezet.

'Talentgericht leiderschap leidt tot verbeterde werkprestaties'

'Talentgericht leiderschap leidt tot verbeterde werkprestaties'

Ja, talentgericht leiderschap leidt tot verbeterde werkprestaties. De praktijk wees dat al uit, maar wetenschappelijk onderzoek heeft het ook bevestigd, schrijft onderzoeker Mirjam Baars.

'HR kan arbeidskrapte oplossen met AI'

'HR kan arbeidskrapte oplossen met AI'

Wie op tijd innoveert, kan met kunstmatige intelligentie een deel van de krapte op de arbeidsmarkt oplossen. HR loopt daarin achter, maar speelt wel een cruciale rol.

Blijf kritisch! AI beïnvloedt onze waarnemingen en beslissingen

Blijf kritisch! AI beïnvloedt onze waarnemingen en beslissingen

Algoritmes beïnvloeden onze keuzes en die van medewerkers voortdurend. Voor HR-professionals is het essentieel om bewust te zijn van de rol die 'confirmation bias' speelt in onze besluitvorming, schrijft Anne Doeser.