Vakbonden: ‘Stop de flexibilisering’

“Dit kabinet is hard op weg deze economisch mooie zomer volledig aan de hardwerkende Nederlander voorbij te laten gaan”, zo reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen op de troonrede. Het kabinet moet meer optreden tegen de flexibilisering. Ook FNV en De Unie en CNV Jongeren reageren kritisch op de plannen van het kabinet.

Werkend Nederland schreeuwt om meer loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, stelt  CNV-voorzitter Maurice Limmen. Kabinet en werkgevers blijven volgens hem echter roet in het eten gooien. “Het kabinet treedt niet op tegen de doorgeslagen flexibilisering en werkgevers komen bij de lopende cao-onderhandelingen niet of nauwelijks over de brug met een fatsoenlijk loonbod. En als de vlieger van de geraamde loongroei niet opgaat, zijn de koopkrachtcijfers van het kabinet dus gebouwd op drijfzand.”

Flexibilisering probleem voor jongeren

Volgens CNV Jongeren betalen jongeren  de prijs van de toenemende flexibilisering. “Het kabinet zou de flextrend moeten keren en meer investeren in zekerheid voor jongeren.”

De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt brengt volgens de jongerenorganisatie grote problemen mee voor veel jongeren, zoals studeren met een leenstelsel, werken met tijdelijke contracten en wonen tegen hoge kosten.

Het kabinet zou de flextrend moeten keren en meer investeren in zekerheid voor jongeren

Afschaffen dividendbelasting

De doorgeslagen flexibilisering, de cao-onderhandelingen en de optimistische koopkrachtcijfer zijn niet het enige waar Limmen zich druk om maakt. “Ondertussen lekt er met de afschaffing van de dividendbelasting vrolijk een paar miljard aan belastinggeld naar buitenlandse investeerders. Er is dus nog een boel te doen. Geef werkend Nederland wat het verdient: vast werk en fatsoenlijk loon.’

FNV-voorzitter Han Busker noemt het zelfs een gotspe dat de afschaffing van de dividendbelasting wordt doorgedrukt “voor enkele multinationals, zonder dat iemand nut en noodzaak kan uitleggen en de rekening bij de samenleving wordt gelegd”. “Dat geld kan veel beter worden besteed. Zie af van de verhoging van het lage btw-tarief en zorg ervoor dat ook uitkeringsgerechtigden meeprofiteren van de economische groei.’

Loonkostensubsidie

De FNV zegt het wel te waarderen dat het kabinet heeft afgezien van “het onzalige plan om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie”. De vakbond nodigt het kabinet dan ook uit die lijn voort te zetten.

Loonsverhoging

De overige plannen van het kabinet voor 2019 sluiten volgens de FNV-voorzitter echter aan bij een ontwikkeling die al jaren gelezen is ingezet. “Werkenden krijgen een kleiner deel van de opbrengst van de economische groei ten gunste van bedrijven en kapitaalverstrekkers. De gevolgen komen onevenredig voor rekening van jongeren en mensen met lage inkomens.” Concreet eist de FNV een loonsverhoging van ten minste 5% met een bodem van €100 per maand.

Veel beter was het geweest een serieuze scholingsagenda voor werknemers te presenteren

Oproep voor scholingsagenda

Ook De Unie-voorzitter Reinier Castelein is sceptisch over de plannen. Volgens De Unie kiest  het kabinet er vooral voor op korte termijn de eigen kiezer tevreden te houden met kleine reparaties in de koopkracht. “Dat is teleurstellend”, aldus Castelein.

“Veel beter was het geweest een serieuze scholingsagenda voor werknemers te presenteren. Die is hard nodig om mensen wendbaarder te maken. Er wordt niet geïnvesteerd in de innovatiekracht van het mkb en de bijpassende arbeidsmarkt. Ook  zzp’ers weten nog steeds niet waar ze in juridische zin aan toe zijn.”