Vakbonden: 'Stop de flexibilisering'

"Dit kabinet is hard op weg deze economisch mooie zomer volledig aan de hardwerkende Nederlander voorbij te laten gaan", zo reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen op de troonrede. Het kabinet moet meer optreden tegen de flexibilisering. Ook FNV en De Unie en CNV Jongeren reageren kritisch op de plannen van het kabinet.

Vakbonden: 'Stop de flexibilisering'

Werkend Nederland schreeuwt om meer loon en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, stelt  CNV-voorzitter Maurice Limmen. Kabinet en werkgevers blijven volgens hem echter roet in het eten gooien. “Het kabinet treedt niet op tegen de doorgeslagen flexibilisering en werkgevers komen bij de lopende cao-onderhandelingen niet of nauwelijks over de brug met een fatsoenlijk loonbod. En als de vlieger van de geraamde loongroei niet opgaat, zijn de koopkrachtcijfers van het kabinet dus gebouwd op drijfzand.”

Flexibilisering probleem voor jongeren

Volgens CNV Jongeren betalen jongeren  de prijs van de toenemende flexibilisering. "Het kabinet zou de flextrend moeten keren en meer investeren in zekerheid voor jongeren."

De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt brengt volgens de jongerenorganisatie grote problemen mee voor veel jongeren, zoals studeren met een leenstelsel, werken met tijdelijke contracten en wonen tegen hoge kosten.

Afschaffen dividendbelasting

De doorgeslagen flexibilisering, de cao-onderhandelingen en de optimistische koopkrachtcijfer zijn niet het enige waar Limmen zich druk om maakt. “Ondertussen lekt er met de afschaffing van de dividendbelasting vrolijk een paar miljard aan belastinggeld naar buitenlandse investeerders. Er is dus nog een boel te doen. Geef werkend Nederland wat het verdient: vast werk en fatsoenlijk loon.’

FNV-voorzitter Han Busker noemt het zelfs een gotspe dat de afschaffing van de dividendbelasting wordt doorgedrukt “voor enkele multinationals, zonder dat iemand nut en noodzaak kan uitleggen en de rekening bij de samenleving wordt gelegd”. “Dat geld kan veel beter worden besteed. Zie af van de verhoging van het lage btw-tarief en zorg ervoor dat ook uitkeringsgerechtigden meeprofiteren van de economische groei.’

Loonkostensubsidie

De FNV zegt het wel te waarderen dat het kabinet heeft afgezien van “het onzalige plan om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie”. De vakbond nodigt het kabinet dan ook uit die lijn voort te zetten.

Loonsverhoging

De overige plannen van het kabinet voor 2019 sluiten volgens de FNV-voorzitter echter aan bij een ontwikkeling die al jaren gelezen is ingezet. “Werkenden krijgen een kleiner deel van de opbrengst van de economische groei ten gunste van bedrijven en kapitaalverstrekkers. De gevolgen komen onevenredig voor rekening van jongeren en mensen met lage inkomens.” Concreet eist de FNV een loonsverhoging van ten minste 5% met een bodem van €100 per maand.

Oproep voor scholingsagenda

Ook De Unie-voorzitter Reinier Castelein is sceptisch over de plannen. Volgens De Unie kiest  het kabinet er vooral voor op korte termijn de eigen kiezer tevreden te houden met kleine reparaties in de koopkracht. “Dat is teleurstellend”, aldus Castelein.

“Veel beter was het geweest een serieuze scholingsagenda voor werknemers te presenteren. Die is hard nodig om mensen wendbaarder te maken. Er wordt niet geïnvesteerd in de innovatiekracht van het mkb en de bijpassende arbeidsmarkt. Ook  zzp’ers weten nog steeds niet waar ze in juridische zin aan toe zijn.”

Foto: Artem Podrez | Pexels

Kinderopvangtoeslag 2023: dit moet je als werkgever weten

Werkende ouders kunnen dit jaar gemakkelijker aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Waar zijn je werknemers met jonge kinderen op dit moment aan toe?

Foto: Alexandr Ivanova | Pixabay

Zo maak je je personeelsbestand divers

Streef je naar een organisatie met meer kleur? Dan worstel je wellicht met enkele vragen. Bijvoorbeeld: hoe overtuig je kandidaten dat ze echt welkom zijn? Technisch consultancybedrijf de Fitch Group heeft hier ervaring mee.

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Overname? Dit is wat er geldt voor uitzendkrachten

Bij een overgang van onderneming, wat er geldt er dan voor uitzendkrachten? Gaan zij ook mee over?

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

Wijziging Participatiewet: meer uniformiteit

De Participatiewet is aangepast om belemmeringen bij werkgevers weg te nemen. Daardoor moet het makkelijker worden om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo moet het aanvragen van subsidies of hulpmiddelen bij elke gemeente hetzelfde zijn.

Cédric Verschooten en Michael Neefs:  "We hebben dus betere kandidaten en minder bureaucratie, wat zorgt voor een betere ervaring."

Zo verbeterde en versnelde de Brusselse overheid het wervingsproces

Het Brussels hoofdstedelijk gewest weet met het initiatief Talent.brussels succesvol mensen aan te trekken voor overheidsbanen in tijden van enorme schaarste. De drijvende kracht daarachter is het HR-platform MyTalent, dat een persoonlijke...

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Wet gelijke kansen bij werving en selectie - wat HR moet weten

Werkgevers moeten vastleggen hoe zij ervoor zorgen dat hun sollicitatieprocedure objectief verloopt, zodat er geen sprake is van discriminatie. Dat staat in het wetsvoorstel Wet gelijke kansen bij werving en selectie. Wat betekent deze wet voor HR?

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

In 2024 tot 2027 staat de AOW-leeftijd op 67. Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Pensioenen, laat nu in een Kamerbrief weten dat de AOW-leeftijd vanaf 2028 op 67 jaar en drie maanden komt te staan.

Foto: Mediamodifier | Pixabay

Overgangsregeling Oekraïners in loondienst vervalt

Gevluchte Oekraïners die in Nederland in loondienst werken, vielen tot voor kort onder een overgangsregeling. Vanaf 1 november vervalt die regeling en mogen ze alleen in loondienst werken als ze van de IND een sticker of een O-document hebben.